Logo
Udskriv denne side

Fursund Færgeri - forslag til revideret driftsbudget 2013

Skive Byråd holdt møde den 28. maj - og man vedtog det udspil der var kommet fra Økonomiudvalget - at underskuddet i 2013 bliver financieret af kassen i Skive Kommune - med den begrundelse, at Skive Kommune modtager Ø-støtte. Iøvrigt bliver Ø-støtten indarbejdet i udvidelsesforslaget til budget 2014. Læs mere i referatet fra mødet....

37.         FURSUND FÆRGERI - FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSBUDGET 2013    

Sagsnr. 779-2011-43199      Dok.nr. 779-2013-150674                      

Sagsbeh. Tina Sonne                                                                                             ÅBENT

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET  DEN 23. MAJ 2013

Fraværende: Jens Peder Hedevang

 

Underskuddet forventes at udgøre 2,4 mio.kr. i forhold til vedtaget budget i 2013, og færgeriet indhenter besparelser på 240.000 kr. ved fællesindkøb (65.000 kr.) og driftsoptimeringer (175.000 kr.). Taksterne forhøjes ikke.

Der søges om en tillægsbevilling til at dække underskuddet i 2013 på restbeløbet på 2,16 mio. kr. som foreslås finansieret af kassen med begrundelse i, at Skive Kommune modtager 7,214 mio. kr. i Ø-støtte (§20).

 

Forvaltningen udarbejder et udvidelsesforslag til budget 2014 med argument i Ø-tilskuddet.

 

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

 

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

 

At           der tages beslutning om tillægsbevilling til Fursund Færgeri i 2013 for den del, der ikke realiseres ved besparelser eller merindtægter fra takstforøgelser.

 

 

SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljøudvalget behandlede på møde d. 5. marts 2013 forslag til revideret driftsbudget 2013 for Fursund Færgeri, hvorefter sagen blev sendt til udtalelse i Ø-udvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede igen sagen bl.a. med baggrund i ø-udvalgets udtalelser, hvor beslutning blev, at der skulle indkaldes til temamøde, som blev ændret til et ekstraordinært udvalgsmøde, så sagen kunne forelægges ØK og Byråd i maj måned.

 

Det vedtagne budget for 2013 ser i hovedtal således ud:

 

Udgifter:                   10.802.109 kr.

Indsejling:                  -7.919.536 kr.

Tilskud:                          -319.441 kr.

Underskud:                  2.563.132 kr.

 

De forventede indtægter og udgifter for 2013, ser således ud:

 

Udgifter:                    12.200.000 kr.

Indsejling:                 - 6.900.000 kr.

Tilskud:                         -319.441 kr.

Underskud:                  4.981.000 kr.

 

Der forventes således uden indgreb et underskud på 2,418 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

 

Det foreslås derfor, at udvalget drøfter mulige merindtægter og besparelser for at minimere en evt. tillægsbevilling.

 

Såfremt underskuddet alene skal dækkes af merindtægter, skal taksterne sættes op med ca. 50 %.

 

Reduceres sejltidernes frekvenser kan der opnås besparelser fra ca. 100.000 – 400.000 kr.

 

Ændres brændselsprisen til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 for Sleipner er besparelsen ca. 60.000 kr.

 

Ændres biobrændslet til Mjølner til marinediesel til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 er besparelsen ca. 140.000 kr.

 

 

 

JURA (herunder lovgrundlag)

 

 

ØKONOMI

 

Sammen af Ø-tilskuddet for 2013 efter §20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud er for Skive Kommune vedrørende Fur følgende:

 

Driftsstøtte

Investeringsstøtte

Særtilskud

I alt

2.270.301

1.858.216

3.086.175

7.214.691

 

 

 

 

 

BESLUTNING

BYRÅDET 2013  DEN 28. MAJ 2013

Fraværende: Jens Peder Hedevang, Svend Skov Madsen

 

Indstilling fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.