Menu

Referat fra FFF – møde 24.4.2013

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra FFF – møde 24.4.2013

Tilstede: Læseforeningen: Dot og Helle, Sogneforeningen: Birgit og Laila, Spejderne: Pia og Mette, Museets støtteforening: John og Gunnar, Furkunst.dk: Lasse, Tennisklubben: Knud Peder, Bådelaug: Olly og Kirsten


Afbud/fraværende: Birgitte fra Furkunst.dk, FFFs kasserer Hans Jørn og Pladsmand Hans.
Referent: Kirsten

Dagsorden
Velkommen til Birgit Ladefoged, som er ny repræsentant for Fur Sogneforening.

1. Konstituering
Valget faldt således ud:
Formand: Olly
Næstformand: John
Kasserer: Hans Jørn
Repræsentant til Fur-Nyt: Olly
Under punktet drøftede man om det ville være muligt at ændre den nuværende struktur, hvor ansvaret for en stor del af FFFs opgaver ligger på formandens skuldre. Om man kunne finde en model, hvor andre end formanden havde ansvar for at specifikke opgaver bliver løst.
I første omgang blev følgende opgaver lettet fra formandens skuldre:
PR/Pressekontakt: John og Lasse
Mad og kælderrum: Birgit
Hans er jo pladsmand på Havnen ved arrangementerne, men bør have en afløser/hjælper. I første omgang ville man forhøre, om Hans selv kan finde en. Olly spørger Hans.

Olly lovede at lave et udkast til en opdeling af de opgaver, FFF løser, og især hvordan formanden kunne lettes.
Med hensyn til hjælpere til arrangementerne besluttedes at der skrives ud til dem, vi har mail-adresser på, og bede om tilbagemelding med tilkendegivelse af, om de stadig er villige til at hjælpe.

2. Fur Rundt 13. juli 2013
Tilladelse til opstilling af telt på havnen er søgt og givet.
Sidste års nedbrud af pengeautomaten på havnen havde givet anledning til overvejelser om at købe eller leje en kortterminal. Der var overvejende stemning for at FFF skulle købe en. Laila lovede at undersøge, hvad en sådan koster i indkøb og i årlige afgifter, og hvad det koster at leje for at have et sammenligningsgrundlag.
Medaljer og båndholdere er bestilt.
Man blev enige om ikke at bruge 3500 kr. på radiospots i år, da det er uvist om de har nogen effekt.
Musik: Djurserne er bestilt.
Maden har Birgit styr på.
Olly mailer til hjælperne og beder om tilbagemelding.
Sidste års arbejdsplan vil formentlig kunne danne grundlag for dette års fordeling af opgaver, og Olly havde et ønske om hjælp til at lave den endelige plan og at få den ud til hjælperne i god tid inden arrangementet løber af stabelen.

3. Træskibssejlads Limfjorden Rundt 13.9.2013
Der er søgt om tilladelse til opstilling af telt – og tilladelsen er i hus.
Til dette års Limfjorden Rundt er Gunnar i gang med at sælge annoncer til programmet, og det går strygende.
Olly havde et forslag om, at FFF brugte den tildelte redaktionelle plads i programmet til en liste over de arrangementer, der afholdes på Fur i årets løb. Inge Shee på Turistkontoret har mulighed for at levere en liste, som godt nok ikke er helt komplet.
Forslaget affødte nogen diskussion om, hvorvidt man med henblik på at få en komplet liste næste år allerede nu skulle gøre diverse aktører på Fur opmærksom på, at der her vil være mulighed for ”gratis” reklame. Det vil kræve, at nogen tager opgaven på sig i tide inden bladets deadline.
Musik: Til Brugsens generalforsamling underholdt og spillede Trio 413 fra Mors. og de foreslås til Træskibssejladsen. Prismæssigt ligger de i den lidt dyrere ende, men der skulle være mulighed for at få et tilskud fra DagliBrugsen. Det ville vist nok også løse vores lydproblem i teltet, da Trio 413 skulle have et anlæg, som vil kunne klare opgaven.

4. Koncert med Back Seat
Der er ikke nogen endelig dato på koncerten, men det bliver formentlig i februar 2014.

5. Presseomtale
John og Lasse har påtaget sig at være presseansvarlige, se pkt. 1.

6. Eventuelt
Her omtaltes bl.a.
Højttaler problem ved vores teltarrangementer
Havnen – Olly er kommet i Havnerådet som repræsentant for naboerne.
Birgit foreslog et fast punkt med ”godkendelse af referat fra sidste møde” – eller i det mindste at medlemmerne har (gen)læst referatet inden møderne, så man har tjek på de opgaver, man blev pålagt ved det foregående møde.
Lasse oplyste, at Fur Museums støtteforening arrangerer møde 3.6. om Museets fremtid.
John kunne fortælle at der er problemer på FurNyts kalender. For tiden kan man ikke selv lægge oplysninger ind i kalenderen, men skal maile dem til Jesper Schrøder. Man er ved at undersøge muligheden for at få en anden kalender, så man selv kan lægge oplysninger ind. Men det er vigtigt, at bruge kalenderen!
Færgen Venøsund, en gammel Fur-færge skulle komme til Fur med en udstilling arrangeret af Limfjordsmuseernes Samvirke. Var det mon i forbindelse med Træskibssejladsen?
Næste møde blev fastlagt til 15. maj 2013 kl. 19 på Fur museum.

300413 KrexA.
  

Senest ændretLørdag, 04 maj 2013 15:39
Til toppen