Menu

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 23. april

  • Skrevet af 

Referat

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 23. april – 2013, kl. 15.00 kl. i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6.

Dagsorden:

1). Velkomst og meddelelser.
John har haft møde med beredskabsstyrelse vedrørende brandsikring. Enkelte forslag til forbedringer, ellers i orden. Der opsættes røgalarmer i Præstegården.

2). Godkendelse og underskrift af referat fra menighedsrådsmødet d. 19. marts 2013.
Referatet godkendt og underskrevet

3). Sognepræsterne orienterer – Claus og Anna–Mette.
Kammerkoret fra Grindsted, GOCK, giver koncert den. 26. maj kl.14.00. Honorar 2000 kr. Der er fri entré. Konfirmand gospel afviklet. Knap så mange som tidligere deltog. Forsat deltagelse afgøres senere. Den 10. april var der påskemåltid for årets konfirmander og deres forældre. Undervisningen for minikonfirmander sluttede med gudstjenesten den 21. april, hvor der efterfølgende blev serveret pizza i konfirmandstuen. Der er 5 konfirmander til konfirmationen lørdag den 27. april. Der arbejdes videre med kristendomsundervisning, besøgstjeneste, skriftemålsgudstjeneste m.m.

4). Medarbejderrepræsentantens punkt – Margit.
Intet

5). Valg af ny medarbejderrepræsentant.
Medarbejderrepræsentant skal ifølge provsten være fastansat. Valg foretages mellem de fastansatte medarbejdere inden næste møde.

6). Forslag om friluftsgudstjeneste Ved Fur Kirke. Bilag blev uddelt af Anette på
medarbejdermødet d. 9. april.
Udsat til næste møde

7). Budget 2014. Herunder punkter til prioriteringslisten for mindre og større ting, som ønskes iværksat i fremtiden.
Asta gennemgik forslag til budget

8). Planer om ændringer i kirken og kirkegården med hensyn til fremtidig brug.
Bent deltager i mødet.
Rundtur på i kirke og kirkegård. Kommende opgaver blev prioriteret. Provsten kontaktes for arbejder, hvor nationalmuseet skal inddrages.

9). Punkter til næste møde.
Gospelkoncert, skriftemålsgudstjeneste, ny hjemmeside, medarbejder udflugten, forslag til gudstjeneste.

10. Inspirationskursus med fokus på Rytmiskmusik den 15. juni.
Tre medarbejdere deltager i kurset.

11). Eventuelt.
Stiftsrådsstævne i Viborg Domkirke den 25. maj.
Referent: Knud Peder Jensen

Senest ændretLørdag, 04 maj 2013 15:40
Til toppen