Menu

Læserbrev: Muserum eller Rotterede

  • Skrevet af 

Om de to ord, kan der med sikkerhed siges, at det er bosteder for gnavere. Kan der tænkes at være andre ligheder?
Der blæser, ikke blot nye vinde, men nærmere en stiv kuling over muséerne i Skive Kommune. En entreprenant museumschef er blevet ansat; Jan Tapdrup hedder han og har efter ophold i adskillige lande i den store verden endt på Sallings fede jorde. Modsat Jeppe Aakjærs Ole, der sad på en knold i Salling og sang og siden tog ud i den store verden. Blot Tapdrup kunne nøjes med at sidde på en knold i Sdr. Thise og synge, men han har utilsløret og åbent sat sig på magten over alle museer i Skive Kommune. Roses skal han for sin ærlighed; han lytter gerne, men lader det ikke påvirke ham. Han tromler. Men hvad tromler han?

Læserbrev:
MUSERUM ELLER ROTTEREDE

Om de to ord, kan der med sikkerhed siges, at det er bosteder for gnavere. Kan der tænkes at være andre ligheder?

Der blæser, ikke blot nye vinde, men nærmere en stiv kuling over muséerne i Skive Kommune. En entreprenant museumschef er blevet ansat; Jan Tapdrup hedder han og har efter ophold i adskillige lande i den store verden endt på Sallings fede jorde. Modsat Jeppe Aakjærs Ole, der sad på en knold i Salling og sang og siden tog ud i den store verden. Blot Tapdrup kunne nøjes med at sidde på en knold i Sdr. Thise og synge, men han har utilsløret og åbent sat sig på magten over alle museer i Skive Kommune. Roses skal han for sin ærlighed; han lytter gerne, men lader det ikke påvirke ham. Han tromler. Men hvad tromler han?

Han tromler museernes historie og folkelige oprindelse ned. Jeg kan kun tale om Fur Museum i denne forbindelse, idet det er det eneste af egnens museer, jeg har kendskab til. Jeg fornemmer, at andre lokale museer er af samme overbevisning som jeg.

Fur Museum har rødder på over et halvt hundrede år, hvilket jo ikke er det store i forhold til det påtvungne navn "Fur fossiler 55.000.000 år". Navnet signalerer kvantitet. Fem og halvtreds millioner, det er godt nok mange år. I tiden, der ligger mellem Tapdrup og de mange millioner år, opstod der en folkelig bevægelse anført af Magne Breiner Jensen. Bevægelse endte med at blive Fur Museum. Magne har fået kæmpeskildpadden opkaldt efter sig, Eoasphargis Breneri, og har fået en royal anerkendelse sin indsats for Fur Museum. Fur Museum var i det daværende Viborg Amts tid det mest besøgte i amtet efter Elmuseet i Tange.

Med tiden vil vi få at vide om Tapdrups indsats ender med, at en forhistorisk gnaver opkaldes Rodentiis Tapdrupi.

Fur Museum opstod gennem en usædvanlig folkelig indsats. Husmænd, gårdejere, håndværkere, erhvervsfolk og Magne Breiner Jensen rejste et museum, der lagde vægt på historien og arkæologien og med tiden i højere og højere grad palæontologien. Lokalbefolkningen forærede effekterne der fyldte museet. Havde de dengang vidst, at det skulle ende i Skive, havde de sikkert betænkt sig med at forære museet sten-, bronze-, og jernalderfund. Tingene var betænkt Fur Museum. Det er nedtromlet.

Den folkelige indsats for Fur museum endte med en museumsforening, der var det oprindelige grundlag for museet. De lagde grundlaget for offentlige tilskud, statsanerkendelse, udvidelser og efterhånden et museum, der var verdenskendt for fossiler. Men samtidigt åbnede fossilinteresseredes øjne for arkæologien og historien. Synsfeltet udvidedes og Fur blev i mange besøgendes en interessant helhed frem for de godt og vel et halvt hundredemillionsårige skeletter. Den samlede fortælling bidrog til turismen på Fur. Tro mig; jeg passede museet i weekenden og ferier fra 1974 til 1981. Det bliver nedtromlet.

Fur en samlet fortælling. Fur er bryghus, landskab, gammel og ny havn, spisesteder, butikker, arrangementer, gastronomiske og kulturelle, vandringer, sejlsport og furboer. Og det er fossiler. Jeg har ikke noget statistisk grundlag for følgende udsagn. Men det gør det ikke nødvendigvist usandt: Flere kender Fur for Fur Bryghus end "Fur fossiler 55.000.000 millioner år" Den samlede fortælling bliver nedprioriteret.

"Rive løs sig rigets stænder
fra den fælles folkeånd,
da går hoved, fødder, hænder
latterlig på egen hånd,
da er riget sønderrevet,
fortidsalderen udlevet,
folket mødigt sover hen,
vågner vanskelig igen.

Således skrev Grundtvig i 1848. Fur Museum synes sønderrevet i forhold til tidligere. Sammenhængen er væk. Museer i Skive Kommune går latterligt på egen hånd. Fortidsalderen er på Fur udlevet og afleveret til Skive. Men jeg håber, at folket, furboerne og de andre lokale museumsfolk, ikke sover mødige hen og vanskeligt vågner igen.

Lad den folkelige modstand mod businessmuseet få politisk opbakning og mulighed for dialog frem for nedtromling. Vi må tage vare på, at der ikke bliver så stort et skel mellem den folkelige museumsbevægelse og den topstyrede museumsdirektion, at nogle synes, at Skive kommunes museer i højere grad er en rotterede end et muserum.

Vagn Sohn
Tidligere og indfødt furbo.
Medlem nr. 42 af Fur Museumsforening.

Senest ændretLørdag, 20 april 2013 08:08
Til toppen