Menu

Referat fra FFF møde d. 17. August 2009

Referat fra FFF møde d. 17. August 2009

Tilstede; Kom og vær med, Ulla – Tennis, John og Knud Peder - Museum, Kirsten og John - Læseforeningen; Birthe og Ketty - Sogneforeningen; Birgit (referent)


Dagsorden;

Evaluering af Fur Rundt; alt i alt gået rigtig godt.
- Rutekort, skal gøres bedre/tydeligere og flere skilte.
- femover er der gratis vand til de første løbere på alle rastepladser
- minus sluch ice næste år.
- regnskabet gennemgået, overskud på 41.311,- kr.

Træskibssejlads; 
- der bliver et større telt i år.
- 54 skibe tilmeldt
- Most, Charlie m.fl. spiller om aftenen.
- vi kunne godt bruge nogle spillemænd om eftermiddagen, Birthe undersøger ( og har fundet folk)

Koncert;
Panduro forhandler m. Ib Grønbæk pt. Koncerten d. 21. november


Hjælperfest d. 31. oktober.
Dem der ønsker at hjælpe med alt muligt eller blot noget specielt skal melde sig til Birgit Ladefoged, 97593046, senest d. 1. Oktober. Det behøver jo ikke være en fra FFF, men evt. fra den øvrige bestyrelse.
Hvis der er folk til at arrangere, sætter Olly annoncen i Annoncebladet!
Evt.
- vi vil søge Fuur Brandkasse om tilskud til Bord/bænkesæt og materialer til nye pavilloner. 
- Scene har også været på tale, men det ville Forsamlingshuset gerne investere i.

Til toppen