Menu

Dagsorden for menighedsrådsmøde

  • Skrevet af 

Dagsorden og mødeindkaldelse til menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. februar – 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6

Dagsorden + mødeindkaldelse er udarbejdet af John Mølgaard Jensen, formand for Fur Menighedsråd.

Dagsorden og mødeindkaldelse til menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 19. februar – 2013, kl. 16.00 i konfirmandstuen ved Fur Præstegård – Fur Kirkevej 6.


1). Velkomst og meddelelser fra formanden.
2). Asta, kasseren, deltager i mødet – orientering.
3). Sognepræsterne orienterer.
4). Medarbejderrepræsentantens punkt.
5). Fastsættelse af priser ved vielser af par uden tilknytning til Fur,
derunder drøftelse af forslag til pjece/folder udarbejdet af Stefan.
6). Brug af og indretning af ” Åsted sogn ” – Stefan.
7). Hele problematikken med udbetaling af kørepenge. – Knud Erik.
8). Hvordan bruger vi kirken mere til gavn for menigheden,
Salmesangsaften, fyraftensmøder og famliegudstjenester. – Knud
Erik.
9). Claus har ønsket at få følgende punkter på dagsordenen:
a). Besøgstjeneste:
Invitere en f. eks. fra De Samvirkende Menighedsplejer, hvordan
f. eks. menighedsråd kan støtte social arbejde, specielt en
besøgstjeneste i sognet.
b). Kollekter og indsamlinger i kirken:
Indsamlingerne skal revideres.
c). Vinterkursus:
Om eventuel at have undervisningsdage i stil med ” alfa –
kursus ” men har man kræfter til det ?
d). Familiegudstjenester:
Jeg har kontakt til den lokale ambassadør for Danmarks
Folkelige Søndagsskoler, Lone Johannesen, i forbindelse
Med planlægning af familiegudstjenester.
10). Evaluering af fastelavnsarrangementet. – ønske om, at der frem –
Over er mindst 2 personer ved afvikling af arrangementer.
Kort orientering om koncerten med Ann – Mette Elten. – Hanne
Helene.
11). Drøftelse og beslutning af, hvordan vi fremover forholder os til
henvendelser fra kor, orkestre, foredragsholdere m.m.
Hvem tager sig af det.
12). Punkter til næste menighedsrådsmøde.
13). Eventuelt.
Valg af sang: Stefan.

Da dagsordenen også denne gang er blevet ret lang, og nogle af punkterne er ret omfattende, så har jeg tilladt mig at sætte nogle af de store punkter fra sidste referat på venteposion. Det er bl. a. ny præstegård? udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi og endvidere dato for menighedsmøde.
 

Til toppen