Logo
Udskriv denne side

Fur Færgeri - forslag til revideret driftsbudget 2013

Udvalget for Teknik og Miljø havde møde den 5. februar 2013 og punkt 4 var 'Fur Færgeri - forslag til revideret driftsbudget 2013' - vi bringer her referatet. Bemærk at punktet blev udsat og det vil dermed blive behandlet på et efterfølgende møde, Se evt. de to bilag - forslag til nye takster og driftsbudgettet - links er nederst i artiklen

4. FUR FÆRGERI - FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSBUGET 2013                

Sagsnr. 779-2011-43199      Dok.nr. 779-2013-18419  

Sagsbeh. Kim Hald                                                                                                 ÅBENT

 

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

 

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

 

At forslag til revideret driftsbudget for Fursund færgeri drøftes med henvisning til sagsfremstillingen.

At udvalgets beslutning fremsendes til Ø-udvalget til drøftelse.

At der tages beslutning om tillægsbevilling for den del der ikke realiseres ved besparelser eller merindtægter fra takstforøgelser.

 

SAGSFREMSTILLING

Med henvisning til Teknik- og miljøudvalgets møde den 15.1.2013, vedrørende drøftelse af økonomisk redegørelse for Fursund færgeri, blev forvaltningen anmodet om at udarbejde forslag til revideret indtægt- og udgiftsbudget for 2013.

 

Det vedtagne budget for 2013 ser i hovedtal således ud:

Udgifter: 10.802.109 kr.

Indsejling: -7.919.536 kr.

Tilskud: -319.441 kr.

Underskud: 2.563.132 kr.

 

Med reference til bilagene for henholdsvis forventede indtægter og udgifter for 2013, ser udgifterne således ud:

Udgifter: 12.200.000 kr.

Indsejling: - 6.900.000 kr.

Tilskud: -319.441 kr.

Underskud: 4.981.000 kr.

 

Der forventes uden indgreb et næsten dobbelt så stort underskud, end budgetteret!

Det foreslås derfor at udvalget drøfter mulige merindtægter og besparelser for at minimere en evt. tillægsbevilling.

Af bilag fremgår det, at såfremt underskuddet alene skal dækkes af merindtægter, skal taksterne sættes op med ca. 50 %.

Reduceres sejltidernes frekvenser kan der opnås besparelser fra ca. 100.000 – 400.000 kr.

Ændres brændselsprisen til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 for Sleipner er besparelsen ca. 60.000 kr.

Ændres biobrændslet til Mjølner til marinediesel til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 er besparelsen ca.140.000 kr.

 

JURA (herunder lovgrundlag)

 

ØKONOMI

 

BILAG

http://goo.gl/pRR4s

Fursund Færgeri - Revideret driftbudget 2013_kimh.pdf

http://goo.gl/QREmc

Takster_Fursund_Færgeri_revideret forslag 2013_kimh.pdf

 

BESLUTNING

TEKNIK OG MILJØUDVALGET  DEN 5. FEBRUAR 2013

Fraværende: Frede Frandsen, Jens Peder Hedevang

 

Udsat

 

Senest ændretFredag, 15 februar 2013 07:07
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.