Menu

Limfjordsbusserne har ansøgning i Økonomiudvalget

  • Skrevet af 

På det kommende økonomiudvalgsmøde i Skive kommune - 19.02.2013 - har Limfjordsbusserne et punkt på dagsordenen vedr. 2013

På det kommende økonomiudvalgsmøde i Skive kommune - 19.02.2013 - har Limfjordsbusserne et punkt på dagsordenen vedr. 2013.

Vi bringer her teksten fra dagsordenene, der også kan findes her: http://goo.gl/3x7J1

 

13.         ANSØGNING TIL RENT LIV- PULJEN 2013 - LIMFJORDSBUSSER              

Sagsnr. 779-2012-44833      Dok.nr. 779-2013-37419  

Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen   

ÅBENT

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

 

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

 

At                   projektet Limfjordsbusser bevilges 300.000 kr. af RENT LIV puljens midler afsat for 2013.

 

SAGSFREMSTILLING

I sommeren 2012 havde Limfjordsbusserne sin første sæson. Projektet er etableret i samarbejde mellem kommunerne – Skive og Morsø og Visit Mors og Visit Skiveegnen.

Formålet med projektet er at styrke turismen og medvirke til at byde denne målgruppe på flere attraktive og unikke tiltag på egnen.

Sæsonen 2012 – der forløb i månederne juli og august – og transporterede i alt ca. 5100 passager, hvoraf de ca. 540 var cyklister, konkluderes af styregruppen til at være en succes. På baggrund af denne konklusion fortsætter arbejdet med Limfjordsbusserne også i sæsonen 2013. For 2013 ønsker styregruppen, der består af medlemmer fra Skive Kommune, Morsø Kommune, Visit Skiveegnen og Visit Mors at udvide projektet med yderligere to stoppesteder – dvs. yderligere to steder, hvorfra man kan stige på eller af bussen. I ansøgningen foreslås flg. to steder:

·          Ved Sallingsund Færgekro på Mors

·          Ved Pinenhus ved Glyngøre.

Stoppestederne etableres imidlertid som enkle mobile færgesteder, som kan flyttes til nye steder i fjorden efter behov.

Direktionen vurderer, at projektet støtter op om brugen af Fjorden og Det aktive Liv – to af de i alt fire styrkepositioner i Brandingstrategien. Ligeledes støtter projektet op om de to indsatsområder Landsbyer i udvikling og Oplevelsesriget ved Limfjorden – to af indsatsområderne i Planstrategi 2009.

Budget

Trinbrætter

900.000,- kr.

Information og markedsføring

250.000,- kr.

Ekstern konsulentbistand til udvikling og projektering af nye trinbrætter

200.000,- kr.

Revision

5.000,- kr.

I alt

1.355.000,- kr.

 

Finansieringsplan

Skive Kommune, RENT LIV-puljen 2013

300.000,- kr.

Morsø Kommune*

100.000,- kr.

Friluftsrådet (bevilling OK)

55.000,- kr.

LAG Skive (bevilling OK)

300.000,- kr.

Småøernes LAG (bevilling OK)

300.000,- kr.

LAG Thy Mors (er søgt d. 29.11.2012)

300.000,- kr.

I alt

1.355.000,- kr.

*Morsø Kommune bevilligede i 2012 100.000 kr. til projektets opstartsfase.

 

JURA (herunder lovgrundlag)

 

ØKONOMI

Der er afsat 1.925.000 kr. til RENT LIV- puljen for 2013.

Der er for 2013 bevilget flg. af RENT LIV puljen:

I alt                                     325.000 kr.

Restbeløb for 2013           1.600.000. kr.

 

Restbeløb af overførte midler fra 2012:

2.933.160 kr.

Senest ændretFredag, 15 februar 2013 06:30
Til toppen