Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 17/1-2013

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 17/1-2013

Afbud: Per Arne
1. Regnskab gennengået af Kirsten
2. –
3. –
4. Vedr. Mobilmast, så har vi ikke fået tilbagemelding fra Telia. Dorte kontakter Jen Bendix igen.
5. Møde udsat igen til 14/3-2013
6. Generalforsamlingen bliver den 20. Marts på Fur Færgekro. Taler bliver Bo Pagh Schultz som vil fortælle om Verdens Naturarv. Dorte og Hans er på valg. Der skal også vælges suppleanter. Mildrid Fog spørges om hun vil være dirigent.
7. Fur Nyt: Betina retter bestyrelses sammensætning på Fur Nyt.
FFF: Der underskrives vedtægter
Ø-Udvalget: Møde i uge 8. Problematikken med færgen tages med på mødet.
Cykelstier: Afslutning af projektet. Hindkjærvej bliver ikke lavet da det er privat vej.
Lag Skive: -
Sam. af Danske Småøer: -
Badebroer: Per Arne og Hans deltager i mødet den 7. Februar 2013.
8. Arenaen: Åbning den 23. Marts kl 10.00.
9. Branding Fur: Der udkommer en bog vedr. projektet. Udgives af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter. Vi håber på at den bliver husstandsomdelt til alle fastboende på Fur.
10. Innovation Fur: ingen møder i styregruppen siden sidst.
11. Fællesspisning: Afholdes i samarbejde med Musikforeningen. Betina laver stegt flæsk med persillesovs. Bent og Betina kontakter Lars Andersen.
12. Evt.: Fur er kommet på Visit Nordjylland
13. Vi regner med at holde et kort møde en af dagene inden generalforsamlingen.
 

Senest ændretTirsdag, 12 februar 2013 06:33
Til toppen