Menu

Referat af menighedsrådsmøde 13. december 2012

  • Skrevet af 

Referat

Dagsorden og mødeindkaldelse til menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, torsdag d. 13./12. – 2012 kl. 19.00 ved Hanne Helene – Bjerregårds Bakke 5B, Nederby – Fur.

 

(Referat med kursiv)

Ingen afbud

1.     Kort præsentation fra og om de enkelte menighedsrådsmedlemmer.

Alle præsenterede sig

2.     Meddelelser.

Indbydelse til temadag i Salling 23. februar. Bestilling af kirkebil – opslag i våbenhuset.   

3.     Oplæg ved kasser Asta Rasmussen. Økonomi – regnskab og buget.

A.R. orienterede om de forskellige konti og regnskabets obygning.  Regnskabet for 2012 bliver afsluttet 1. februar 2013. 

4.     Valg af kasser

Asta Rasmussen valgt

5.     Drøftelse angående arrangementer i begyndelsen af det nye år. Hvad og hvornår skal der arrangeres noget.

Der blev udleveret en oversigt over tidligere afholdte arrangementer. Af kommende arrangementer kan nævnes:

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i Forsamlingshuset den 10. februar. Konfirmandgospels den 21. februar i Selde. Det besluttedes at lade Orla Villekjær holde et foredrag om Søren Kierkegaard. Foredraget finder sted den 13. marts kl. 19.00.

6.     Sognepræsterne orienterer.

CHO: Færdig med konfirmander og minikonfirmander i Glyngøre. Skoleafslutning og børnehaveafslutning 20./12 klokken 10.00

 

7.     Medarbejderrådsrepræsentant.

Margit Juul Jensen ønskede en oversigt over menighedsrådsmedlemmerne med adresser m.m.

8.     Drøftelse og nærmere præcisering af sekretærposten. Hvilke arbejdsopgaver og hvem gør hvad?

CHO blev valgt som sekretær. KPJ er referent på møderne.

9.     Drøftelse af periodens længde med hensyn til lys på kirken.

Det besluttedes at der er lys på kirken i månederne december, januar og februar.

10.    Mødedatoer for 2013.

Mødetidspunktet for kommende menighedsrådsmøder er kl. 16.00 i konfirmandstuen.

Kommende møder:

tirsdag den 22. januar, tirsdag den 19. februar, 19. marts, tirsdag den 23. april, torsdag den 30. maj, onsdag den 19. juni,

11.   Evt.

Kristeligt Dagblad bestilles til rådets medlemmer. Der blev drøfte bruge af levende lys på juletræet

12.   Punkter til næste møde.

Den fremtidige brug af ”Åsted Sogn”.

 

 Knud Peder Jensen

Senest ændretOnsdag, 02 januar 2013 21:56
Til toppen