Menu

Konstituering af det nye menighedsråd

  • Skrevet af 

Fur Sogns nye menighedsråd har den 13. december holdt sit første møde hvor konstitueringen fandt sted

Fur Sogns nye menighedsråd har den 13. december holdt sit første møde hvor konstitueringen fandt sted.

Resultat af dette blev:

Formand: John Christian Mølgaard Jensen
Næstformand: Stefan Frøkjær- Jensen
Kirkeværge: Stefan Frøkjær-Jensen
Internkasserer: Hanne Helene Nielsen
Valg af referent: Knud Peder Jensen
Valg af kontaktperson ff. §10, stk. 5: Knud Erik Lykke
Valg af bygningskyndig: Erik Holmboe
Valg af underskriftberettigede (tegningsret): John Chr. M. Jensen, Stefan Frøkjær-Jensen og Knud Peder Jensen
Kirkebladsudvalg: Knud Peder Jensen, Hanne Helene Nielsen og Claus Henry Olsen
Aktivitetsudvalg: John Chr. M. Jensen + alle øvrige medlemmer af rådet.
Valgudvalg: Formand Knud Erik Lykke samt Stefan Frøkjær- Jensen og John Chr. M. Jensen.

Næste møde afholdes torsdag den 13. december kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Til toppen