Menu

Fur Sogneforening - referat - 18. Maj 2009

Referat fra bestyrelsesmøde

Afbud fra Kathrine.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Godkendt.

 2. Fur Ø-arena: 
  Gennemgået fejl og mangler til en godkendelse. 
  Brugerråd for multibanen; skal bestå af 2 fra skolen, 2 fra idrætsforeningen, 1 fra turistforeningen og 2 fra Sogneforeningen, (Lars og Jesper)
  Drøftet mulige brugerform for foreninger og inst. Pris i år = et årskort. Lars og Jesper tager  brugerrådet med på råd vedr. reservering af baner, aktivitetesdag(e) m.m. 
  Logoskilt/ Panduro; flere har allerede bestilt en reklame. Holger og Panduro finder en mulig opsætning. Sogneforeningen foreslår at der laves et skilt ved siden af sponsorskiltet, hvor firmaer kan tegne sponsorater, ens størrelser. Skal der noget på det sorte skilt, skal det være ens skrift/farve. 
  forslag om 2500,- kr. for første år, derefter 1000,- kr. pr. år. 
  Sogneforeningen sørger for en ny opslagstavle for div. foreninger, i stedet for den gamle.

 3. Ø – Generalforsamling 2009. Jesper deltog fra Fur.  
  Jesper orienterede, bla. Genopstiller Preben Rudingegård, fra folketingets Ø-kontaktudvalg ikke og det samme kunne Henry Larsen fra Ø-sammenslutningen meddele med virkning fra 2010. 

 4. Ø-udvalgsmøde, Holger og Frank orienterede; 
  måske ingen molermole i år, da farvandsdirektoratet skal godkende planerne og tillæg til kommuneplanen skal sendes til høring, hvilket vil tage ca. ½ år. 
  - Byggesager, hvor der kommer afslag pga. strandbeskyttelsesloven, vil blive taget op kommunalt, da der er lempelser på småøerne. Vigtigt med eksempler, hvis småøerne bliver behandlet forkert. 

 5. Hjertestarter; ansøgning hos trygfonden, der vil komme svar midt i maj 2009. Sparekassefonden er også søgt. Vi skal have undersøgt om Hjertestarteren hos Dam er intakt. 
  får vi to, vil der opsættes en på ældrecenteret og en v. Brugsen. 
  Alle interesserede kan holde et kursus ca. 10-12 personer på et hold. Kontakt
  Beredskabsstyrelsen lokal Nanna Aggerholm  privat  35126676 Mobil 21746675  Mobil 61996676

 6. Planstrategi 09; Kommentarer til Planstrategi 09, udarbejdet af udvalget nedsat på generalforsamlingen, er indsendt til kommunen. Det bliver behandlet på økonomiudvalgsmødet i juni.

 7. Lægehuset på Branden; kommunen er ved at undersøge vedr. ejerforhold m.m.

 8. Højskoledag; Birgit orienterede –  Der er bevilliget penge fra Fur Brand, Menighedsrådet og  Sparekassefonden. Program udkommer snarest.

 9. Grundlovsdag; d. 5.6. kl. 14.00 med Jens Kristian Lund. Holger sætter annonce i i næste uge. 

 10. evt.  
  - Kulturbåden kommer ikke før 2010. 
  - Slæbeplads på Branden forventes i Licitation snart. 

 11. Næste møde d. 4. August kl. 19.00 hos Lars.

Referent Birgit

 

Til toppen