Menu

Nyt menighedsråd efter valget

  • Skrevet af 

Fur sogn skal have et helt nyt menighedsråd efter valget. Det står fast efter det årlige menighedsmøde på Fur

Fur sogn skal have et helt nyt menighedsråd efter valget. Det står fast efter det årlige menighedsmøde på Fur.

Onsdag aften den 12. september var der menighedsmøde på Regitzesminde på Fur, hvor menighedsrådet fortalte om de initiativer og det arbejde, de har sat i gang i det forløbne år.  I vinterens løb er der bl.a. blevet arbejdet med liturgien ved gudstjenesten.

Arbejdet er mundet ud i, at der nu bliver en forsøgsordning på et år, hvor tre ting bliver ændret ved gudstjenesten.

Det første er, at der kommer en ny ind- og udgangs bøn. Det andet er, at kyrie og gloria kun bliver brugt ved højmessen. Som sidste ændring vil der komme en kort introduk tion til dagens gudstjeneste mellem klokkeringningen og bedeslagene.  Af andre større tiltag blev det fortalt, at tårnet på kirken i øjeblikket er under renovering. Et arbejde til 1,7 million kr.

Efter kaffepausen blev det forestående valg den 12. november til menighedsrådet sat under behandling. Her meddelte skolelistens 4 medlemmer, at de ikke ønskede at søge genvalg. Begrundelse og baggrund blev udtrykt i ordene af formand Anne Marie Hansen: 

”Skolelisten har søgt at arbejde for en folkelig linje, således kirken bedst muligt når ud til nutidens mennesker. Vi har således arbejdet for at skabe forskellige aktiviteter i og uden for kirken og desuden har vi søgt at skabe fornyelse, der hvor vi har set nødvendigheden af det. Alt sammen med henblik på at skabe gode rammer for sognets åndelige liv og vækst. Det er sket i et godt samarbejde med Missionslisten.

Vi er kommet et godt stykke vej i dette arbejde, men vi må også konstatere, at vi ikke synes, vi kan nå længere i at skabe de rammer sognets for liv og vækst, som vi gerne så.

Som en konsekvens af dette har vi besluttet ikke at søge genvalg.”

Derefter fik Lone Johannesen, der er valgt af Missionshuslisten, ordet. Hun kunne meddele, at hun for længe siden havde besluttet ikke at opstille. Hun var været med i 12 år, og med hendes exit slutter en epoke, idet Missionshuslisten ikke genopstiller til næste valg.

 

Tirsdag den 18. september kl. 19.00 er der opstillingsmøde på Skolelisten på Fur Skole.

13.09.2012
redaktionen @furnyt.dk

Til toppen