Menu

Referat fra FFF møde d. 27. Maj 2009

Referat fra FFF møde

Til stede; Ulla, ”kom og vær med”, Birthe og Ketty fra Læseforeningen, John fra Museum, Kirsten og Olly fra Bådlaug, Hanne og Berit fra Spejder, Birgit fra Sogneforeningen (referent)


Dagsorden:

 1. Café aften;  
  Underskud på 4000,- kr.  Budget udleveret 
  Arrangementet er efterhånden for lille til at høre under FFF, er der en forening der kunne overtage? 

 2. Limfjorden Rundt; 
  Efter megen tovtrækkeri, er det nu afgjort at træskibssejladsen kommer til Fur 2009.
  Der er solgt annoncer pt. 

 3. Fur Rundt d. 11 juli 09;  
  - Markedspladser lejes ud til 200,- kr. John sætter dette på Furnyt med deadline.d. ? Tilmelding til Kirsten Høgh. 
  Ulla bestiller pavilloner hos Skive City forening. Vi prøver om vi til efteråret, selv kan lave pavilloner. (Kirsten og Poul) 
  - Mad; Birgit kontakter Chilli John. 95,- kr pr kuvert. 
  - Musik; Full Circle fra kl. 20.00 – 24.00 
  Opsætning på havnen kl. 16.00 fredag d. 10. juli;  2 fra hver forening. 
  Oprydning lørdag kl. 24.00; 2 fra hver forening 
  Oprydning søndag kl. 10.00 2 fra hver forening. 
  - Lørdag morgen; Læseforeningen laver kaffe i forsamlingshuset + rundstykkesalg på havnen 
  - Underholdning om morgenen; alle tænker! 
  - Medaljer; når de indkøbte medaljer er opbrugt, kan vi evt. købe magneter m. foto af Fur på i stedet. 
  - Det ser ud til at vi gentager bemandingen de forskellige steder; restepladser, mad, salg af startkort, bemanding på havnen m.m. som sidste år. Ulla, Olly og Birgit får overblik over aktiviteter og indkøb. 
  - Hjælperfest kontra Madbiletter; det ser ud til at udgifterne til hjælperfesten matcher udgiften til madbilletter. Derfor prøver vi med en hjælperfest igen evt. d. 31. Oktober 2009. 

 4. Koncert; Panduro og Olly tænker!!!!! 

 5. Evt.  
  Sogneforeningen sørger for en ny løsning på opslagstavlen v. Brugsen.

 

Senest ændretMandag, 07 september 2009 17:07
Til toppen