Menu

Referat fra FFF 8. august 2012

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra FFF - 8. august 2012

Tilstede: Museumsforeningen: Gunnar og John , Furkunst.dk :Birgitte , Læseforeningen : Dot og Helle, Sogneforeningen: Leila, Tennisklubben: John, Spejderne : Mette , Bådelauget :Olly og Kirsten. Pladsmand: Peter og Mark.

Fraværende/afbud: Bettina, Knud Peder, Lasse og Hans.

Referent: Kirsten.

Dagsorden

1.      Evaluering Fur Rundt 2012

Et par uforudsete ”udfordringer”, dårligt vejr og kontantautomatens nedbrud, i forbindelse med afviklingen af Fur Rundt betød, at omsætningen ikke blev så stor som sidste år. Olly skønnede at omsætningen var ca. 20.000 kr lavere end sidste år.

Endnu var der ikke noget helt klart overblik, da ikke alle regninger var i hus.

-        Ordningen med at rastepladserne selv sørger for bestillinger mv. var en succes, som bør gentages.

-        Popcorn – maskinen var i stykker, man fik stød når den skulle betjenes. Lejen bør reduceres kraftigt.

-        Flere pumpekander til Kaffe bør indkøbes.

-        Musikken var blevet ”for lige” med os – de var ikke så entusiastiske så året før. Der blev talt varmt for Djurserne. til næste år.  Olly lovede at undersøge pris.

-        køb eller leje af Dankort terminal. Også her lovede Olly at undersøge pris.

-        Der var ikke meget salg i pølsehorn, og kun lidt bedre med sandwich. Skal måske overveje at gå tilbage til konceptet med flutes med pålæg.

-        Med hensyn til arbejdsplanerne, havde de fleste af os vist ikke forstået at vi senest 3 uger inden start skulle melde tilbage til Olly med navne på de folk, der ville hjælpe fra den enkelte forening. Det betød, at arbejdsplanerne blev lavet i sidste øjeblik og at der var hjælpere, som ikke dukkede op, måske havde de ikke åbnet deres mail.

 

2.      Træskibssejlads d. 14. september 2012

Limfjorden Rundt har 25 års jubilæum i år, og i den anledning er der søgt ekstra midler, så der bliver mulighed for at gøre opholdet på Fur rigtig festligt. Vi har fået 20.000 kr fra Foreningen Fur Brand og 20.000 fra Sparekassefonden.

Vi kan således servere maden til besætningerne gratis i år. Øl til maden sponseres af Fur Bryghud og Fur Brugs. Brugsen giver endvidere rundstykker til skippermøde lørdag morgen.

Med hensyn til underholdningen kommer Salling Cirkus Kids og gir opvisning på havnen fra kl. 16, Limfjordsmuseets sejlende biologer vil være på havnen fra kl. 13. Borgmester Flemming Eskildsen har lovet at uddele etapepræmier. Musikken om aftenen er Sixx.

Der efterlyses forslag til musik om eftermiddagen. – gerne gratis!

Endnu en gang kom spørgsmålet om ølmærker på tale, og det blev besluttet at man skulle sælge både Fur og Hancock.

 

Praktiske ting:

Olly sender hjælperbrev ud snarest (er sket) og som noget nyt, beder vi om at få tilbagemelding fra de adspurgte. Arbejdsplanerne udsendes senest 1. september. Birgitte, Leila og Olly har påtaget sig opgaven med at lave arbejdsplanerne, og aftalte af mødes 29.8. kl. 19 hos Olly.

 

Limfjordsmuseet skal bruge et område på 4 x 4 meter. Kunne blive der, hvor Tanjas vogn står. Pladsfolkene tager sig af det.
Boder:  8 af vores 10 boder kan stilles til rådighed for lokale handlende, som kunne have lyst til at vise deres varer frem. Der blev talt om Fur Bryghus, Klode, Krydderifolkene, Lidt Bedre, Edvin. og gerne flere. Leila lovede at være ankermand.

Det blev foreslået, at vi skulle forsøge os med salg af T-shirts med tryk. Birgitte ville lave et forslag til tegning/tekst og Leila tager pris hjem og lovede at ville spørge Edvin, om han ville trykke. Der skulle være både herre- og dame (større halsudskæring) udgaver. Der blev talt om 100 stk, så vidt jeg husker. FFF tager risikoen ved projektet.

Slush ice maskine: lejes eller lånes igen.

Stor kaffemaskine lejes til opsætning i samlecentralen. Begge dele lovede Leila at gøre noget ved.

 

3.      Koncert 17. november 2012

Der er ikke nogen endelig aftale i hus, men der arbejdes videre. Back Seat blev nævnt. Pris ca. 30.000.

Der var stemning for at der bliver mulighed for dans efter koncerten. Enten til CD-musik eller Lars og Henriks discotek. Endnu en gang kom Leila til at række hånden op!

Der blev gjort opmærksom på, at Strandhotellet har koncert 26. oktober med Sham Rock.

 

4.      Næste Møde

blev aftalt til onsdag den 3. oktober kl. 19.00 på Fur Museum.

 

Vi måtte med beklagelse sige farvel til vores ihærdige pladsmand Peter, som for en periode igen skal være Københavner til hverdag. Olly takkede Peter for hans store arbejde og håbede vi snart kunne drage nytte af ham igen.

 

13.08.12 KRexA

 

Senest ændretTirsdag, 22 Januar 2013 04:54
Til toppen