Menu

Referat fra FFF den 17.4.2012

  • Skrevet af 

Referat

Tilstede: Tennisklub: Knud Peder, Furkunst.dk: Lasse og Birgitte, Læseforening: Helle, Fur Museums støtteforening: John og Gunnar, Bådelaug: Olly og Kirsten, Pladsmand: Peter, Kasserer: Hans Jørn.

Afbud: Bettina og Leila fra Sogneforeningen, Mette fra Spejderne og Dot fra Læseforeningen.

Referent: Kirsten

Konstituering:

Formand: Olly

Næstformand: John

Kasserer: Hans Jørn

Sekretær: Kirsten

 

Samarbejdsaftale:

Lasse havde lavet et udkast til ny samarbejdsaftale på baggrund af de retningslinjer, vi blev enige om på sidste møde.

Udkastet blev gennemgået og godkendt med et par smårettelser og desuden var der blandt de fremmødte enighed om, at §16 skulle fastholdes med den eksisterende ordlyd.

Der var ros til Lasse for godt arbejde, og Lasse lovede at indskrive rettelserne og fremsende det endelige forslag, så det snarest kunne forelægges de respektive foreninger.
 

Fur Rundt:

Olly havde haft møde med rasteplads-formændene og resultatet heraf er en række ændringer  (og forhåbentlig lettelser for Olly)i organiseringen. Således vil de enkelte rastepladser selv skulle melde ind med, hvad de regner med at kunne sælge, selv sørge for at skaffe det materiel, der skal bruges de enkelte steder.

I stedet for at samle alt i forsamlingshuset vil uddelingen ske fra Brugsen og Havnen, ligesom kaffebrygningen kommer til at foregå på havnen, og vi forsøger at leje en stor kaffebrygger.

Kaffe til Rast 1 prøver vi at skaffe fra Campingpladsen/Lejrskolen, der ligger dejligt tæt på. Knud Peder undersøger om Lejrskolens kaffemaskine har kapacitet nok.

Furkunst.dk (Birgitte og Lasse) har ansvar for at hente og rense grillen (står i Debel hos Ulla og Søren).

Spejderrepræsentanterne har ansvar forat hente boderne (står hos Søren og Birgit Ladefoged).

Musikken var endnu ikke helt på plads. Olly kontakter Scharks igen.

Der blev talt om ølpriser. Og ølmærker. Olly undersøger prisniveau og der var enighed om at holde os til Fur Bryg. Et skilt om at støtte Fur Rundt ved at købe øl i teltet eller boden blev foreslået. John bad om, at de nye priser meddeles i god tid til Gunhild, så hun får de rigtige priser på plakaterne.

Start af marchen står John for som tidligere år.

Lasse indvilgede i at være sprechstallmeister resten af dagen. Der skaffes forstærker og mikrofon fx fra Musikforeningen.

Der er sendt ansøgning til kommunen om tilladelse til at være på Havnen (både til Fur Rundt og Træskibssejladsen) og Olly har samtidig bedt om at få en kontaktperson nu hvor der ikke længere er en havnefoged.

Olly lovede at renskrive køreplanen for hele arrangementet, og bad så mindeligtom, atman læste den nøje igennem og kom med rettelser hertil, hvis man havde nogen.

Peter vil fra september i en periode igen være sommerhusgæst på Fur, så forslag til nye hjælpere især på Havnen udbedes.

Birgitte tilbød sig som ”parløber” med Olly til slutspurten op til marchen.


 

Træskibssejlads Limfjorden Rundt september 2012

Der blev lige taget hul på snak omTræskibssejladsen. Olly havde været til møde i Skive om hele arrangementet. Da der jo er tale om et jubilæumsarrangement er der store forventninger hele fjorden rundt.

Fur har fået et tilskud fra Foreningen Fur Brand på 20.000 og er i gang med at søge flere andre steder. Niels Sohn, Skive, har søgt Skive Kommune om tilskud så der kan serveres gratis mad både i Skive og på Fur.

Der ser ud til at være stor interesse for årets træskibssejlads fra pressen, både dansk og udenlandsk.

Der er etableret en ny støtteforening for Limfjorden Rundt og man forestiller sig, at hjælperne i samtlige havne tegner sig for et medlemskab (100 kr). Det stillede vi os lidt skeptiske over for, og det blev foreslået, at man i stedet ville foreslå, at der skulle kunne tegnes et samlet medlemskab gældende for dem, der hjælper i havnene, og at kontingentet evt. kunne indregnes i arrangementet  (størrelse: fx 500 kr).

Der har de foregående år været problemer med, at skibene har tilmeldt sig spisning, men ikke er dukket op, og altså heller ikke har betalt. Det vil man ændre således at der skal betales på forhånd.

Der blev talt varmt for at skaffe liv på havnen, gerne i form af boder, som sælger lokale produkter.

Der blev også snakket om at tilbyde sejlerne en guidet tur rundt på Fur, besøg på Bryghuset mv.

Allebedes lægge hovedet i blød og komme med forslag til aktiviteter den dag.

I Brochuren Limfjorden Rundt har Fur forpligtet sig til at udfylde 4 sider og betale herfor. For at få pengene hjem igen skal der tegnes annoncer. Priserne er meget rimelige og der er forskellige størrelser at tilbyde. 

Gunnar og Peter lovede at forsøge sig med annoncetegning i øvrigt, og skulle der være andre, som har lyst, er de velkomne til at gå i gang.

Fristen er 1.5.2012.

Vi spørger Inge på Turistkontoret om hun evt. vil være behjælpelig med udformningen (har vistnok annoncerne fra sidste år liggende på PCeren).
 

Næste møde:

blev aftalt til onsdag den 6. juni kl.19 på Fur Museum.

 

Eventuelt:

John orienterede om ”Åben Ø” arrangementet, der skal foregå 9. juni 2012. Det er et samarbejde mellem Fur Sogneforening og Branding Fur, og sigtet er at synliggøre livet på Fur – i alle afskygninger. Nogle er allerede spurgt og foreningerne vil sandsynligvis blive kontaktet, for at sikre aktiviteter i de forskellige huse, hvor der traditionelt foregår noget på øen, fx skolen, ældrecentret, forsamlingshuset, bådelauget mv.

Der er sammenfald med Sammenslutningen af danske Småøers Åben Ø arrangement. Ø-sammenslutningen laver optakt/fremstød 12. maj i hhv. København, Odense og Århus, hvor Fur også deltager.

 

Hans Jørn uddelte regnskabet for 2011 og delregnskab for koncerten. Der blev ytret ønske om, at man næste år også til aflevering til foreningerne fik et summarisk regnskab og en status. Hans Jørn lovede at sørge for det.

 

Dato for Hjælperfestenblev sat til Lørdag den 26. januar 2013.


Mødet sluttede 20.45.

 

18.04.12 KrexA

Til toppen