Menu

Generalforsamling i Fursund Turistforening

  • Skrevet af 

Torsdag den 22. marts var derpå Fur Færgekro generalforsamling i Fursund Turistforening. Jens Jensen blev valgt som dirigent og han gav straks ordet i formanden Knud Erik Lykke, der aflagde beretning

Torsdag den 22. marts var derpå Fur Færgekro generalforsamling i Fursund Turistforening. Jens Jensen blev valgt som dirigent og han gav straks ordet i formanden Knud Erik Lykke, der aflagde beretning:

Den lød:

 

Beretning ved Fursund Turistforenings generalforsamling den 22.03.2012

 

Inge og jeg vil som tidligere år dele beretningen lidt op, således at jeg kommer med nogle generelle betragtninger og efterfølgende vil Inge berette om det der er foregået på kontoret, og det som hun har en stor del af æren for fungerer perfekt, og får det hele til at fungere på kontoret.

Året 2011 blev et af de år, hvor vejret igen blev en afgørende faktor for besøg på Fur. Sommer med sol, var ikke det vi havde mest af, men en hel del regn, så udsigten for en god sæson, var vel ikke det bedste, men trods disse odds kan vi vel god sige, at sæsonen 2011 ikke blev så dårligt, som forventet, hvilket vi fik bekræftet på vores evalueringsmøde i december 2011, hvor alle turistaktører var inviteret, for at fortælle om deres oplevelser af sæson 2011. Antallet af turister, der besøgte Fur, var heldigvis nogenlunde det samme antal som sidste år, hvorfor vi som spydspidsen i Skive Kommunes Turisme, ikke må klage, selvom endnu flere besøgende ville have været endnu bedre for Fur og Turisterhvervet på Fur.

Turistkontoret har heldigvis haft mange besøgende, og har hjulpet mange turister med oplysninger om vore mange attraktioner, udleveret nøgler til de turister der lejde et sommerhus på Fur, man har solgt billetter til sejlads, udlejer cykler og meget mere.

Her vil jeg overlade resten til Inges kommentarer fra kontoret.

 

Hvilket aktiviteter havde vi så gang i 2011?

Kontoret har deltaget i 2 feriemesser i henholdsvis Ferie og Fritid i Bella Centret, og i Ferie for Alle i Herning, med stor succes.

Vi har omdelt 500 turistguider til sommerhusene,

Der blev afholdt muslingedag med stor deltagelse af folk, en succes der ser ud til at være blevet en succes,

Besøg af havbiologen Thomas hver tirsdag i hele skoleferien – noget børnene og heldigvis også mange voksne var meget glade for.

Fur Rundt March.

Træskibssejlads.

Vi arbejder på et bedre samarbejde mellem aktørerne ikke mindst samarbejdet med Fur Museum, og derfor har vi indbudt museumsdirektør Jan Tapdrup, for at høre hans udlægning af dette.

Og meget meget mere.

Her har Inge meget mere at sige om alle disse aktiviteter, der er blevet afholdt i 2011.

 

Hvad ligger der så af aktiviteter i den kommende sæson?

Inge har mange gode tiltag klar og på tegnebrættet, og lad mig blot nævne enkelte. Inge har været tovholder i et udvalg der skal anvende de 1,5 mio. kr., som er blevet os tildelt til cykelstier på Fur, her ser det ud til, at cykelstien langs Sundevej snarest vil blive asfalteret, at der er udsigt til flere cykelruter på Fur med nødvendigt kortmateriale, sejlads mellem Glyngøre og Nykøbing Mors og retur, et tiltag, som vi desværre ikke får stor økonomisk udbytte ud af, men som nok vil tiltale mange turister.

Brochuren 2012 er færdigt og er godt i gang med at blive distribueret rundt i landet, igen en flot brochure, med mange oplysninger om attraktioner på Fur, et godt kort de viser attraktionerne og vejnettet, så det er nemt at finde rundt på Fur.

 

Aktivitets niveauet på Fur er fortsat meget stor, Branding Fur er ved at blive afsluttet, innovation Fur kører på højtryk, en udvidelse af lystbådehavnen ser ud til, at blive en realitet, efter Skive Kommune har afsat penge på budgettet. Hollandske familier har fundet ud af, at Fur er et godt sted at bo og arbejde, hvilket har udmøntet sig i, at 2 familier fra Holland har bosat sig på Fur, og det ser ud til, at der kan komme flere, ikke mindst fordi, vi her på Fur kan tilbyde kommende hollændere et måneds fribolig,

så man har mulighed for at opleve Fur i alle dens aspekter.

 

Turismen er et erhverv, som Skive Kommune har prioriteret meget højt, og derfor har man udfærdiget en turistpolitik, og på Skive Erhvervs- og Turistcenter har vi ligeledes udfærdiget en ny struktur for turistservicen på Skiveegnen, hvilket også kommer til at berøre vores kontor. Dog har vi i bestyrelsen aftalt, at der ikke sker noget inden udgangen af 2013, hvor vi så i samarbejde med turisterhvervene på Fur og i Salling må finde ud af, hvordan vi ser en fremtidig turistkontor på Fur – for en turistkontor skal der under alle omstændigheder være på Fur, som måske skal suppleres med nogle it-løsninger på turiststederne o.l., men som ikke kan erstatte et kontor med levende mennesker.

 Vi har aftalt med kontoret i Skive, at vi i løbet af efteråret 2012, vil indkalde nogle af de store og største turistaktører på Fur og i Salling for at finde fælles fodslag omkring en fremtidig kontor, og det håber vi, de der bliver indbudt vil være med til vi at vi gør.  I en tid med besparelser, må vi se i øjnene, at nedskæringer også vil ramme turistservicen på Skiveegnen, MEN alle giver udtryk for, at Fur er den største turistattraktion vi har i Skive Kommune, så derfor ser jeg med sindsro frem til disse drøftelser. Vi i bestyrelsen vil i hvert fald gøre alt hvad der er muligt for, at vi beholder et bemandet kontor med stor kompetence her på Fur.

 

En ting der ligger helt fast er, at Fursund Turistforening fortsat vil eksistere, og der vil være mange aktiviteter der vil fortsætte, herunder sommerhusudleje, cykeludleje, brochure og andre tiltag. Så vi vil fortsat være en god medspiller til et kommende turistkontor på Fur, hvor den så end måtte blive placeret – vi skal nok komme med gode råd herom.

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke vore medlemmer, annoncører, samarbejdspartnere og vore mange virksomheder for et godt og konstruktivt samarbejde. En stor tak til Inge og hendes stab af medarbejdere på kontoret for vel udført arbejde. Tak til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter med direktør Jens Enevold Kristensen og Alice Bank Danielsen i spidsen for et godt samarbejde, som

jeg håber, vi får gjort endnu bedre i de kommende år. Sidst men ikke mindst en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi håber på et travlt år i 2012 gerne med mange nye tiltag. Vi har alle et fælles mål – at fremme turismen på Fur og dermed sikre overlevelsen for os alle her på Fur.

 

Under valg til bestyrelsen kom en nyt ansigt ind, idet Henning Linderoth ikke ønskede genvalg. Det nye medlem er Dorte Vester, der til daglig  arbejder i salgsafdelingen på Thise Mejeri.

 

Bestyrelsen består nu af følgende:

 

Knud Erik Lykke

Jens Jensen

Villy Svinth

Annette Dalsgaard

Niels Sohn

Dorte Vester

 

Der var et enkelt forslag fra et par af medlemmerne, den opfordrede turistforeningen til at arbejde for at få nedsat prisen for at få en bus over med færgen. Prisen er nu 800 kr. mod tidligere 500 kroner. Grunden varm, at flere busser nu valgte Fur fra.  Man enedes om at sende et brev til Kommunen og til Ø-udvalget, hvor man påpegede problemet.

 

30.03.2012
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Til toppen