Menu

Generalforsamling i Fur Tennisklub

  • Skrevet af 

Afholdes onsdag den 28. marts 2012  kl.19.30 på hos Stefan Frøkjær på Sundevej 16, Fur

Afholdes onsdag den 28. marts 2012  kl.19.30 på hos Stefan Frøkjær på Sundevej 16, Fur

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

1. Valg af dirigent,

 2. Bestyrelsens beretning.

 3a. Forelæggelse af de reviderede regnskab.

 3b. Forelæggelser af budgetter, herunder forslag om kontingentets størrelse.

 4. Behandling af indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelse. På valg er  Stefan Frøkjær-Jensen og Arne Lykke Sørensen

 6. Valg af suppleanter.

 7. Valg af revisor.

 8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Til toppen