Menu

Generalforsamling i Kulturbageriet, Fur

 • Skrevet af 

 Referat

Generalforsamling i Kulturbageriet, Fur

onsdag, den 29. februar 2012

i Karolines Hus, Madsbadvej 40, 7884 Fur

kl. 19.30 – 21.30

  

Tilstedeværende: 16 medlemmer incl. 5 bestyrelsesmedlemmer.

Troels Madsen byder velkommen og henviser til dagsordenen.

 

 • Valg af ordstyrer.

Lars Andersen bliver enstemmigt valgt til ordstyrer. Lars konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt varslet og dermed beslutningsdygtig.

 

 • Formandens beretning

Formand Troels Madsen aflægger beretning jf. vedhæftet bilag 1.

 

 • Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet.

Kasserer Knud Erik Lykke fremlægger årsregnskab 2011 - bilag 2 vedhæftet - med et driftsoverskud på 1.845,20 og en balance på 14.067,20. Underbilag er til fri gennemgang. Pga. regnskabets størrelse og ingen offentlige midler indblandet, er der valgt at undlade revisorpåtegning dette første år. Regnskabet godkendes.

 

 • Fastsættelse af kontingent.

Forslag på kr. 100 årligt pr. medlem godkendes.

 

 • Fremlæggelse af budget.

Kasserer Knud Erik Lykke fremlægger budget 2012 - bilag 2 vedhæftet - med et driftsoverskud på kr. 2.250 og en balance på kr. 16.000. Budgettet godkendes.

 

 • Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

 • Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Lasse Højgaard og Knud Erik Lykke er på valg og bliver begge genvalgt.

 

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Per og Cecilie Larsen bliver valgt til hhv. 1. og 2. suppleant.

 

 • Valg af godkendt revisor.

I påkrævet tilfælde (væsentlig ændring i regnskabet ift. 2011) af ekstern revisor vælges revisor Jens Jensen, Roslev.

 

 • Eventuelt.

Fremførte forslag:

Udsendelse af opgavelister for frivilligt arbejde ifm. byggeri/ombygning af bageriet.

Arrangement - master class – musikere.

Arrangement – foredrag af forskellig art.

 

 

Lars Andersen og Troels Madsen takker for god ro og orden.

 

Ref.: Karen Margrethe Folden Pedersen

Til toppen