Menu

Generalforsamling furkunst.dk

 • Skrevet af 

Referat

Generalforsamling furkunst.dk

 • Per Wallentin vælges til dirigent
 • Formandens beretning. Se vedlagte bilag. Yderligere kommentarer fra Troels:
 • Produktion af kort med fotos af fisk, et nyt tiltag med succes, idet de er solgt med en fin fortjeneste
 • Brochurestander. Dette køb var en god investering. Har stået i Brugsen, hvilket den skal igen til sommer. Således er alle brochurer vedr. Furkunst samlet og vækker interesse. Lige nu står den i Skive ved udstillingen i Søndercentret.
 • Det amerikanske lotteri ved udstillingen i forsamlingshuset gav et fint overskud.
 • Udstillingen i Silkeborg blev en succes med megen opmærksomhed. Der var 1100 besøgende, og der blev solgt for kr. 12.000
 • I 2011 var vi 90 medlemmer, hvoraf 1/3 er udøvende kunstnere. 2012 d.d. er vi 82 medlemmer
 • Der arbejdes på ny skiltestander ved Museet og det gamle havnekontor
 • Furkunst mangler en person til opdatering og redigering af hjemmesiden

Kommentar til sommerudstillingen i forsamlingshuset:

Et ønske/forslag om en større alsidighed, hvor der også kunne inddrages plads til litteratur og hermed få flere af øens skribenter med i det ”offentlige rum”

 • Regnskabet – Se vedlagte bilag. Yderligere kommentarer fra Troels:
 • Der blev ansøgt om kr. 10.000 fra Bagerifonden, hvor vi fik kr. 1.000
 • Forslag om at have annoncer med i kunstpjecen. Tilbyde sponsorer at få en annonce med i pjecen.
 • I 2012 forventes et større overskud på kr. 24.400, da vi ikke har en udgift til trykning af Furkunst brochuren.

            Silkeborg udstillingens budget hviler i sig selv, og er ikke en del af Furkunst budgettet.

 • Ingen indkomne forslag
 • Kontingent for 2013 bibeholdes på kr. 150
 • Budgettet blev godkendt
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer  - Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Gunnar Christensen, Jette Herne, Troels Madsen og Lasse Højgaard. Angelika Kapplusch og Karen Jürgensen blev suppleanter
 • Duddine og Lisbeth Wallentin blev genvalgt til revisorer og Lars Mortensen som revisorsuppleant.
 • Evt.  - ingen punkter

Der var en stor ros til Troels for hans engagement og synlighed udadtil med forskellige Furkunst projekter og tiltag.

Senest ændretTirsdag, 13 marts 2012 17:49
Til toppen