Menu

Stiftende generalforsamling i Foreningen Fur Legeplads

Torsdag den 2. februar afholdt vi stiftende generalforsamlig for Foreningen Fur legeplads, her hos mig på Hellesmindevej

Torsdag den 2. februar afholdt vi stiftende generalforsamlig for Foreningen Fur legeplads, her hos mig på Hellesmindevej.

Det gik rigtig godt der mødte ca.10 personer op og vi fik diskuteret, hvordan vi kommer videre med den ny legeplads.

Jeg fremlagde det vi indtil nu har arbejdet med tegninger og budget. Det blev foreslået at vi kunne sende en folder rundt til både sommerhuse og fastboende med et girokort, som man kan blive medlem af foreningen for legepladsen på. For der er jo rigtig mange både fastboende bedsteforældre, børnefamilier og sommerhus folk der har interesse i at vi får en god legeplads. Så har man mulighed for at støtte op om projektet på den måde.

Næste skridt er nu at jeg skal have søgt så mange penge hjem som muligt, og så må vi tage det lidt efter lidt, og få tingene sat op som vi får søgt penge til efterhånden. Det skal nok lykkedes indtil nu har vi modtaget støtte fra Fur brand og fået tilsagn om 25.000 fra Sparekasse fonden når vi går igang. Det takker vi for mange gange.

Vi regner med at gå igang med at rive det gamle ned når foråret kommer, kommunen har lovet at stille en container til rådighed.


Referat af stiftende generalforsamling d. 2. feb 2012

 1. Dirigent: Anne-Marie Mortensen
   
 2. Referent: Berit Johannesen
   
 3. Formandens beretning:Ikke aktuel
   
 4. Gennemgang af regnskab: Anne-Marie gennemgik regnskabet (se bilag)
   
 5. Regnskabet blev godkendt. Til orientering har vi lovning på 25.000 fra Sparekasse Fonden når arbejdet med den ny legeplads går i gang.
   
 6. Indkomne forslag:Der blev foreslået at man kunne blive medlem af foreningen mod et kontingent på 100 kr. Girokort og folder deles ud både til sommerhuse og fastboende på et senere tidspunkt
   
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:

Følgende stillede op og blev valgt:

Robert Jensen valgt for 1 år

Laila Knudsen valgt for 1 år

Liselotte Quintell valgt for 2 år

Rikke Værden valgt for 2 år

Anne-Marie Mortensen valgt for 2 år

Ingen suppleanter stillede op.

        8.   Valg af revisor: Kirsten Rex Andersen

Revisor suppleanter:

1. suppleant :Jørgen Johannesen

2. suppleant:Jørgen Værden
 

Evt. : Vedr annoncering af legepladsen når den engang er  etableret: Info på Branden ved færgen, skilt v. Hellesmindevej start, nyt skilt over legepladsen. Den skal også meldes til ”Find legepladsen” s hjemmeside.

Brochure for legpladsen udleveres til dem der lejer sommerhuse på Fur, ligeledes kunne den også ligge på div. spisesteder og museet.

 

Senest ændretSøndag, 01 juni 2014 14:38
Til toppen