Menu

Generalforsamling i Fur Sogneforening

  • Skrevet af 

Fur Sogneforening afholder generalforsamling den 27. februar 2012 på Fur Færgekro

Fur Sogneforening afholder generalforsamling den 27. februar 2012 på Fur Færgekro. 

 

Referat af sidste bestyrelsesmøde afholdt den 4. januar 2012

Fraværende; Betina

 

Dagsorden;

1.       Generalforsamling 2012;

D. 27.2.2012 kl. 19.00 på Fur Færgekro.  Taler bliver regionsformand Bent Hansen.

På valg er Holger Lundgård og Birgit Ladefoged, modtager ikke genvalg.

Ligeledes skal der vælges en suppleant og en revisor.

Bestyrelsen fremsætter en vedtægtsændring, Hans´s udkast godkendt.

Per Arne, Betina og Holger står for forslag til betalingsmuligheder.

Holger laver udkast til beretning.

 

2.       Den gode modtagelse;

Kommunen har indbudt til 3 kursusforløb, vedr. den gode modtagelse af tilflyttere.

Det er d. 8.2., d. 8.3. og d. 3.5.

Sogneforeningen sender invitationen til Børnehusets bestyrelse, FFF, Mentorerne fra Fur Branding, og Sogneforeningen. Ligeledes kommer invitationen på www.furnyt.dk til øvrige interesserede.

 

3.       Bosætningskampagne fra De Danske Småøer;

D. 12. maj er der en kampagne i Århus for de jyske småøer og d. 9. juni skal vi have en kampagne her på Fur. Per Arne tager kontakt til Branding projektet, for at planlægge.

 

4.       Oprettelse af et uddannelseslegat for unge Furboere;

Medlemmer fra Sparekassens almene fond, Fur Brandkasse´ fond samt Sogneforeningen har været samlet for at drøfte muligheden for at oprette et uddannelseslegat for unge furboer.

Birgit Ladefoged bliver Sogneforeningens repræsentant i legatudvalget.

 

5.       evt.

- Kommunen deltager i en bosætningskampagne i Holland d. 21. januar 2012. Fur repræsenteres af Susan Weimar, Hollænder, bosiddende på Fur.

 

- Holger og Hans deltager i Innovation Fur´s tur til Samsø, vedr. forskellige energiformer.

 

- Skitse ved at blive lavet for færgen Stenøres fremtidige drift; rute og tilhørsforhold for en 3 årig periode. Møde igen i jan 2012

 

ref. Birgit Ladefoged

Til toppen