Menu

Tak til Furs fonde

  • Skrevet af 

Projektet Branding Fur afsluttes om kun et halvt år. Takket være støtte fra Furs fonde kan nogle af projektets sidste opgaver nu gennemføres.

Branding Furs projektledelse har haft til opgave at gennemføre 15 konkrete opgaver. En del er allerede gennemført.

Her kan du se en status over opgaverne - klik her

Nogle af opgaverne ligger uden for det egentlige projekt. De er udtryk for, at vi allerede er begyndt at arbejde videre med nogle af de resultater, der er kommet ud af Branding Fur.

Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Fonde har imødekommet ansøgninger fra Branding Furs projektledelse. Fondene har givet støtte på henholdsvis 30.000 kr. og 75.000 kr. Vi takker for opbakningen.

Branding Fur er forpligtiget til at afholde en workshop, så vi kan bidrage med vidensspredning og erfaringsudveksling. Workshoppen finder sted på Fur den 21.-22. marts med deltagelse af 40-50 personer fra hele landet. Takket være tilskuddene får de inviterede gæster ingen udgifter til kost og logi.

Tilskuddene vil også blive brugt til en begrænset huslejehjælp til potentielle tilflyttere og til visning af en tv-reklame om Fur. Mere om disse initiativer senere.

Projektet Branding Fur har givet ny viden om tilflytning og der er på den baggrund udviklet en markedsføringsplan. Takket være støtten fra Furs fonde kan vi for alvor begynde at vise de herlighedsværdier, der har skaffet tilflyttere til Fur og vi kan hjælpe de (forhåbentlig) kommende tilflyttere, der vil prøvebo Fur. Fondene bidrager hermed til at skabe udvikling på Fur.

Morten Østergaard og John Brinch Bertelsen.

Branding Fur 16/12 2012.

Senest ændretLørdag, 22 marts 2014 15:02
Til toppen