Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening d. 25.11.2011

 • Skrevet af 

Referat

Dagsorden:

 1. Underskrift af referat fra 5.9.2010, ok
   
 2. Meddelelse fra Ø-udvalget: først møde d.14. dec.
   
 3. Meddelelse fra FFF: Betina orienterede. Vellykket træskibssejlads og Koncert. Næste arrangement er hjælperfesten d. 28.1.2012
   
 4. Meddelelses fra Ø-repræsentanten: Per Arne og John Bertelsen deltog i repræsentantskabsmødet d. 12. – 13. nov. i Odense. Tema var bosætning. John B gav et oplæg på mødet.
  Det blev besluttet at lave en fælles bosætningskampagne i 2012. D. 12.5 skal der være en fælles event i Århus for alle de jyske småøer. D 9. juni 2012, skal alle øer holde et åbent ø arrangement.
   
 5. Furnyt: Bettina orienterede
   
 6. Branding Fur: Kvalitetskontrollør, Hanne Tanvig, roser Branding projektet for at være på ret kurs. I foråret 2011 vedtog Styregruppe og kontaktudvalg en Strategi og Plan for Markedsføring for resten af projektets levetid, det vil sige indtil 30.6. 2012. Heri indgår 15 konkrete delprojekter, og 12 af disse er p.t. enten gennemførte eller igangsatte. Møde igen d. 12.12. i styregruppen + kontaktudvalget.
   
 7. Innovation Fur:  Drøftet bl.a. kommunikation og resultater og hvad der er kommunens del og hvad der er innovationsdelen.
  Flere kurser bliver tilbudt, men der er få tilmeldte.
  Bjarne Jacobsen har sagt ja til at være suppleant ved Hans eller Kurts fravær.
  Næste møde i styregruppen d. 30.11.2012.
   
 8. Fur Ø-Arena: Havemøbler skal ind samt reparation + olie, Dorte undersøger muligheder.
  Opsynsmand til næste år + ukrudtsbekæmpelse, samt evt. udvidelse m nye legeredskaber skal tages op inden næste sæson.
   
 9. Generalforsamling 2012: Drøftet taler, Per Arne undersøger.
  Holger, Betina og Per Arne udformer betalingsmuligheder ( også til Ø-arenaen) inden udsendelse af indkaldelse.
   
 10. Cykelturisme: Der er lavet et forslag til en cykelrute her på Fur.
   
 11. LAG-Skive: Dorte orienterede fra LAG-Skive, det blev drøftet på mødet om Lag vil støtte projekter på Fur, beslutningen var nej.
   
 12. Liv i Skive: Et vellykket velkomstmøde i Skive for nye tilflyttere. De folk som flytter til øen, får fremover udleveret e-mail adresser på Sogneforeningen, så de selv kan kontakte os. Kommunen må ikke udlevere adresser m.m. på tilflyttere, til Sogneforeningen.
   
 13. Fur jul: alt ok til på søndag.
  Der er brug for en revision af køreplanen for dette arrangement. Det tages op på det kommende turistmøde d. 8.12. Dorte, Hans og Betina deltager.
   
 14. evt.
  - Havneudvidelse: Hans møde m. Henrik Villadsen, vedr. muligheden for at søge midler fra ”Grønvækst” puljen.

  - Stenøre: D. 5.12. er der møde, hvor kommunens folk fremlægger plan for,  hvorledes Stenøre fremover kan benyttes. Planen er for 3 år, derefter konkluderes det om der et grundlag for at fortsætte.

  - Lægehuset: det ser ud til at der snart kommer lys i vinduerne i det nye lægehus.


referent
Birgit Ladefoged

Efter det almindelige bestyrelsesmøde, afholdt bestyrelsen en tema eftermiddag, hvor Sogneforeningens aktiviteter, opgaver og organisation blev grundigt drøftet og prioriteret.  Hans lovede at sammenfatte drøftelserne.

Senest ændretOnsdag, 07 december 2011 21:00
Til toppen