Menu

Solcellestrøm er en del af løsningen

  • Skrevet af 

Svar på læserbrev:
Klaus Illum retter i et læserbrev dateret den 4. december 2011 en kritik mod solcellestrøm. Han konkluderer, at det er billigere og mere klimavenligt at nedbringe sit el-forbrug frem for at sætte solceller op. Det er helt rigtigt, at det bør være førsteprioritet at forsøge at optimere sit energiforbrug. Bl.a. derfor har Innovation Fur tilbudt gratis energitjek til Furboere – et tilbud knap 100 husstande indtil har videre taget imod med store energibesparelser til følge

Svar på læserbrev:
Solcellestrøm er en del af løsningen

Klaus Illum retter i et læserbrev dateret den 4. december 2011 en kritik mod solcellestrøm. Han konkluderer, at det er billigere og mere klimavenligt at nedbringe sit el-forbrug frem for at sætte solceller op. Det er helt rigtigt, at det bør være førsteprioritet at forsøge at optimere sit energiforbrug. Bl.a. derfor har Innovation Fur tilbudt gratis energitjek til Furboere – et tilbud knap 100 husstande indtil har videre taget imod med store energibesparelser til følge. 

Det betyder dog langt fra, at solceller er en dårlig idé. Det er faktisk ret fornuftigt for forbrugeren at sætte solceller op.

Klima-, miljø- og energidebatten er kompliceret og mangfoldig. Og det er den bl.a., fordi man kan anskue den fra forskellige vinkler: I forhold til den enkelte forbruger og i forhold til det nationale og globale plan.

I regeringens udspil ”Vores energi” fra november 2011, er målsætningen at fremtidssikre det danske samfund ved at omstille til et energi- og transportsystem, der er baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050. Grunden til denne omstilling er dels knappe fossile ressourcer og dels ønsket om forsyningssikkerhed: Med andre ord vil vi i Danmark gerne øge vores investeringer i en fremtidig energiforsyning, der ikke er bundet til de fossile brændsler og ikke belaster klimaet.

Alene af den grund er solcellestrøm en holdbar løsning, fordi det netop er en vedvarende energikilde.

Hvis man udelukkende betragter det ud fra en økonomisk vinkel, er det ingen hemmelighed, at vedvarende energi er dyrere end traditionelle brændsler: Det vil være det billigste at sende et fragtskib til Columbia efter kul, sejle det tilbage og brænde kullet af for at lave strøm. Det er dog besluttet politisk, at det ikke den vej, vi som samfund ønsker at gå – på trods af, at det er det billigste. Danmark har valgt at forpligte sig til nogle internationale aftaler om at reducere vores CO2-udslip. Derfor er der lavet et system med forskellige former for afgifter og tilskud – dette for at fremme brugen af vedvarende energi. Det er bl.a. derfor, at vindmølleindustrien har fået store statstilskud gennem årene. Uden tilskud og støtteordninger, havde vindmølleindustrien ikke haft en chance i markedskonkurrencen med fossile brændsler.

Faktum er altså, at det koster noget at være grønnere og reducere CO2-udslippet.

Solceller er således umiddelbart en dyrere løsning end at opsætte en centralt placeret vindmølle, men til gengæld er det muligt at indplacere solcellerne direkte på forbrugsstedet, hvilket nedbringer nettabet og på sigt kan spille en meget betydelig rolle i de fremtidige bestræbelser på at gøre elnettet intelligent.

Ønsker du at ændre afgiftssystemet, skal du gå i dialog med Energistyrelsen eller Klimaministeren. At fokusere på den enkelte forbruger og vedkommendes solceller er derfor et forkert fokus, hvis man vil ændre energiplanlægningen i Danmark. Solcellestrøm er en vedvarende energikilde – og det er netop den energiform Danmark har en ambition om at have mere og mere af. Derudover har solceller en pædagogisk effekt, da den enkelte borger bruger mindre energi. Hvilket netop er en stor del af løsningen på Danmarks udfordringer.

Gitte Wad Thybo - 06.12.2011
Projektleder, Innovation Fur

{jcomments on}

Senest ændretOnsdag, 07 december 2011 05:54
Til toppen