Menu

Fur Sogneforening - referat - 5. september 2011

 • Skrevet af 

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening d. 5.9.2011.

Dagsorden:

 1. Godkendelse og underskrift at referat fra sidste møde.
   
 2. Økonomi:
  Talt om Kirstens honorar.
  Forslag om at opsige Falck abonnementet, da det er dyrt. Holger sørger for dette, samt hvorledes vi har en kriseplan klar, hvis nogle får brug for krisehjælp.
  Regnskab gennemgået.
   
 3. Ø-arenaen:
  Det har været en god sæson, mange betalende gæster. De lokale brugere har også betalt, men nødvendigt med flere løbende tjek.
  Der skal fjernes ukrudt
   
 4. Branding Fur:
  Det kører godt med samarbejdet mellem John Bertelsen og Morten Østergård. De har overtaget markedsføringsplanen.
  Der bliver søgt fonde, til at realisere fremtidige planer.
  Forespørgsel om at hører nyt fra Branding. Dette vil snart ske, bla. over Furnyt.
  John Bertelsens undersøgelse vil være godt at få offentliggjort, men dette er ikke muligt ifølge kontrakten. Mulighed for at få et link til undersøgelsen på FurNyt.
   
 5. Innovation Fur:
  Der er lavet en Masterplan, udleveret til bestyrelsen.
  Hans og Kurt Kæseler er Sogneforeningens repræsentanter i styregruppen. Bestyrelsen har taget imod et tilbud fra Klaus Illum, Fur, om at være ulønnet konsulent i energi spørgsmål. Med reference til Hans.
  Bestyrelsen vedtog, at finde en suppleant, i de tilfælde hvor Kurt og Hans er fraværende. Holger ansvarlig.
   
 6. Cykelturisme:
  Møde d. 6.9.11 i Skive Kommune vedr. cykelturismen i kommune.
  Drøftet om Fur skal ha flere shelters; forskellige holdninger i bestyrelsen. Betina ønsker ikke flere shelters  på Øen, da campingpladsen ikke er fyldt op. På campingpladsen, kan gående og cykelturister bo på campingpladsen mod kun at betale pr. person.
  Andre i bestyrelsen mener at shelters på øen, skal placeres, hvor det kun er muligt at komme til pr. fod eller cykel.
   
 7. Projekt Hollændere:
  1 familie flytter til øen og flere har været på besøg. Mentorordningen i Branding Fur Fungere. Folk bliver´ kontaktet og der laves en velkomstplan m. rundvisning og kaffe.
   
 8. Skive Kommune - Den gode modtagelse:
  Under projekt livinskive deltager Fur Sogneforening med Holger og Betina som repræsentanter.
   
 9. Højskoledag;
  Der er pt. tilmeldt 89 personer til dagen.
   
 10. FFF;
  Arbejdsplaner for træskibssejladsen er sendt ud til folk pr. mail i år.
  koncert med Billy Cross d. 4. november
   
 11. Længerevarende bestyrelsesmøde:
  D. 25. 11 kl. 13.30 på Regitzesminde, Holger bestiller
   
 12. Åbent punkt:
  - Per Arne fortalte om flere muligheder for at søge tilskud, dette bliver lagt ud på Furnyt

  - Stenøre færgen; næste møde d. 26.9.11 hvor kommunes folk har bearbejdet forslagsmuligheder for en fremtidig drift.

  - Sparkassefonden har bragt forslag, til Skive Kommune, om en udvidelse af Fur Havn mod vest med ca. 50 bådbladser.

  - Gylletank på Koldkildevej, er ikke godkendt til svinegylle. Ejer overholder ikke lov om at den skal være godkendt. Naboer m.fl. er generet af lugten. Sogneforeningen har haft det på
  Ø-udvalgsmøde, men gør det igen.

  - en gruppe under Familiegruppen i Branding Fur, er ved at starte en ungdomsklub op på Fur.

  - Dorte orienterede fra LAG og landsbyudvalget.

  - Repræsentantskabsmøde d. 12.-13. nov. 11 i Ø- sammenslutningen. Tema: Bosætning. Per Arne tager af sted, gerne én mere med.

 

Referent
Birgit Ladefoged.

 

Til toppen