Menu

Fur Sogneforening - referat - 3. august 2009

Referat fra bestyrelsesmøde

1. Underskrift af referat fra sidste møde
ok

2. Fur ø arena.  Færdiggørelse og rapport på næste møde;
regnskabet kan ikke afsluttes pt. Bla. pga. revisors ferie.
Brugerrådet kaldes sammen snarest.
Venter med at lave kursus for børn til næste sæson, samt flere aktiviteter.
Panduro fået betaling for skilt
Vi genetablerer FFF´s ”gamle” reklamesøjle

 

3. Kommuneplan; afsluttes inden d. 17. Nov. 09
Der er nedsat et selvbestaltet udvalg, som skal arbejde med diverse vedr. kommuneplanen.
Kathrine orienterede om rapporten vedr. behovsanalysen iværksat af fondene – multihal, vandrehjem, boliger og havneudvidelse. Det foreslås at Sogneforeningen og fondene afholder et fælles borgermøde vedr. orientering og drøftelse af kommuneplanen og fondenes projekt. Morten Østergård tovholder i dette projekt vedr. borgermødet.

4. Børnehus;
Skolebestyrelsen har afholdt et offentligt møde vedr. det fremtidige dagtilbud for Furs småbørn. Repræsentanter fra Karby børnehus fortalte på dette møde om deres ordning.
Der er sendt personlige breve til 40 småbørnsforældre, dagpleje, børnehave og SFO vedr. et evt. fremtidigt børnehus på Fur. Ydereligere er der ringet rundt til dem der ikke har svaret.

Sogneforeningen opfordrer alle børnefamilier til at smide janteloven væk og komme op på dupperne snarest.

5. FFF;
Caféaften underskud på 4000,- kr.
hjælperfesten gentages igen i år, da prisniveau matcher hvad vi bruger i madbilletter.
Træskibssejlads d. 11. Sept.
evt. søge om penge til bord/bænke sæt og mobil scene.

6. Sammenslutningen af danske småøer;
intet nyt pt.

7. Ø-udvalg;
på næste møde skal bla. diskuteres færgepriser, lokalplan for havneområdet, responstid for ambulancer (hvornår etableres ambulancen i Durup, hvilken bemanding?)


8. Højskole;
annonce og omtale i annoncebladet. Håber på flere tilmeldinger ad den vej. Ellers ser det positivt ud.

9. Hjertestarter;
Hjertestarter hos Dam flyttes til Brugsen. Holger aftaler med Falck.
afslag på hjertestarter fra Trygfonden.

10. Eventuelt;
Lægehuset på Brande eller? Regionsrådet behandler sagen på møde i august eller september,
hvor det vil fremgå om der bliver grundlag for et fremtidigt lægehus i Nordsalling.

11. Næste møde; d. 1. september kl. 17.00 hos Holger.

Referent
Birgit Ladefoged

 

Til toppen