Menu

Velkommen til hollænderne

  • Skrevet af 

Så er endnu en hollandsk familie på vej til Fur. Hvem tager imod dem og hvordan?

Det første hus på Fur er solgt til et hollandsk par, der flytter til i begyndelsen af det nye år. En børnefamilie er måske også på vej. De kom for et par dage siden. Et par og deres 7-årige datter vil prøvebo Fur de næste tre måneder. Det er Susan, Edwin og Samanta

Så er endnu en hollandsk familie på vej til Fur. Hvem tager imod dem og hvordan?

Det første hus på Fur er solgt til et hollandsk par, der flytter til i begyndelsen af det nye år. En børnefamilie er måske også på vej. De kom for et par dage siden. Et par og deres 7-årige datter vil prøvebo Fur de næste tre måneder. Det er Susan, Edwin og Samanta.

Forsøgsprojektet Branding Fur begyndte i 2010. Som noget af det første blev der lavet en workshop på Fur Skole. En af oplægsholderne var det norske firma Placement, som har specialiseret sig i at få hollandske udvandrere til at flytte til Norge. Efter workshoppen lavede Skive Kommune en kontrakt med Placement. Firmaet skal de kommende år også forsøge at skaffe hollandske tilflyttere til Skive Kommune - i særdeleshed til Rødding, Glyngøre og Fur.

At det netop blev de tre områder i kommunen skyldes, at man de steder var langt fremme i organiseringen af et modtagerapparat. På Fur kaldes det mentorkorpset eller slet og ret mentorerne.

Furs mentorer er en håndfuld mennesker, der stiller sig til rådighed for tilflytterne, så de kan få information om, hvad der sker på øen, hvad gør man, hvad foregår der og hvem skal man snakke med, hvis.... Mentorkorpset er også et resultat af Branding Fur. Vi må konstatere, at hollænderne benytter sig af mentorerne.  Læs mere på http://furnyt.dk/2/index.php/flyt-til-fur/kontakter

Det er vigtigt, at der skabes kontakt mellem hollænderne og øboerne - men mentorerne alene er ikke nok. Vi skal alle tage imod. Vi skal vise vor ø frem, og vi skal fortælle om det liv, som vi lever. Ingen kan gøre det bedre, end os selv.

Hvis vi alle tager imod hollænderne på samme måde, som vi selv gerne vil modtages, når vi kommer et nyt sted hen, så er vi nået langt. Hvis vi viser åbenhed og tillid, så bliver de hollandske prøvebeboer måske til faste øboer, og så er Fur blevet en børnefamilie rigere.

Vi har alle en opgave i at tage imod. I virkeligheden har Fur 855 mentorer.  Lad os vise, at vi kan leve op til at bo på Danmarks skønneste ø. Velkommen til!

 

På vegne af Branding Furs projektledelse

John Brinch Bertelsen 22/09 2011

Senest ændretTirsdag, 27 september 2011 10:34
Til toppen