Menu

Referat fra FFF-møde august 2011

  • Skrevet af 

Referat

 

1. Evaluering Fur Rundt

                     

Kortruten på udleveringsfolderen Fur Rundt bør forbedres, så den forsynes med oplysning om afstande mellem posterne. Folderen kan desuden laves pænere samt forsynes med et tlf.nr. i tilfælde af, at folk har brug for hjælp.

Varesortimentet ved rast 2 bør eftertænkes.  Der blev ikke solgt mange pølsehorn. Det, der sælger, er ristede pølser, lune brød samt sandwich og øl. Der var udsolgt af grillpølser og brød. Halvdelen af varelageret fra brugsen udleveres fra starten – resten senere.

Gerne tilbagemeldinger fra posterne til personer i informationen.

Boderne bliver ikke, hvor de bliver sat. Løsning søges. Gunner går videre med problemet evt. i samarbejde med havnefogeden, Daniel.

Vedrørende teltet bør der laves en skitse over placering af borde og stole i forhold til antal tilmeldte personer samt scenestørrelse. Der kan evt. tages billeder af opstillingen.

Traditionen ang. stearinlysholdere af øldåser fastholdes af praktiske grunde.

Gerne bedre annoncering af, hvor spisebilletter kan købes.

Musikken (The Sharks) var god – over standard. Dansegulvet var fuldt. Der blev spillet 3 x 45 minutter.

Regnskabet viser et overskud på ca. 34.000 kr.  Der var 535 betalende personer i år ( 619 sidste år ).

 

2. Træskibssejladsen ”Limfjorden Rundt”

 

Styregruppen udsender arbejdsplaner for arrangementet d. 16. sept.

Den vil desuden lave en generel plan for arrangementet, der kan bruges fremover.

Chili John er bestilt til madlavning i teltet.

John forsøger at finde sponsorer til næste års 25 – års jubilæum.

KP annoncerer på FurNyt samt i Salling Bladet.

 

3. Billetsalg til koncert

 

Billy Cross spiller d. 4. november.

Der opstilles som sædvanligt til ca. 200 tilhørere.

 

4. Næste møde

 

 Torsdag d.. 20  oktober 

 

 5. Evt.

 

John orienterede om teltsituationen.                                                   Referent: Helle

 

Til toppen