Menu

Om Branding Fur

  • Skrevet af 

Debat om projekt Branding Fur synes vi er en glimrende ting, men Thor Lykke Jensen har skrevet et læserbrev den 16.4 (red.: I Skive Folkeblad) med overskriften Branding Fur, der rummer en række misforståelser og mangler, som først må korrigeres

Debat om projekt Branding Fur synes vi er en glimrende ting, men Thor Lykke Jensen har skrevet et læserbrev den 16.4 (red.: I Skive Folkeblad) med overskriften Branding Fur, der rummer en række misforståelser og mangler, som først må korrigeres.

Læserbrevet begynder med en beklagelse over, at projektledelsen ikke har lyttet til hans et år gamle råd om i stedet for at sørge for, at øens veje vedligeholdes, faldefærdige huse nedrives, og at folk i almindelighed holder orden på deres ejendomme. Det kan de fleste nok synes er nyttige ting at gøre noget ved, men i virkelighedens verden skelnes der blandt andet mellem private, kommunale og statslige opgaver, og man kan ikke frit flytte rundt på tilskud eller bevillinger, der er givet til bestemte formål.

Pengene til Branding Fur kan således kun anvendes til at afprøve, om man gennem en branding proces med tilhørende markedsføringsstrategi- og plan kan skabe befolkningsfremgang og vækst på Fur. Den metode er ikke prøvet i noget dansk lokalsamfund før, og aktiv medvirken af Furboer er et væsentligt element i processen. Det kræver også megen snak, omtanke, dataindsamling og analyse, og lige nu er vi omtrent halvvejs målt både i kroner og tid.

Alle disse ting kunne Thor sådan set vide, hvis han havde spurgt en af de Furboer, der deltager i projektet eller havde kigget på www.furnyt.dk, men han vil øjensynlig hellere dele karakterer ud inden prøven er afsluttet.

Det går eksempelvis ud over John Bertelsens glimrende analyse af den nuværende befolkning., som Thor ganske urimeligt affærdiger som kun af lokalhistorisk interesse. Det er vi ganske uenige i, da den giver en række væsentlige bidrag til forståelse af motiver til tilflytning, og hvor de nuværende tilflyttede fastboende kommer fra.

Thor mener også, at vi har lavet et udkast til markedsføring af øen. Det har vi endnu ikke, men vi har et udkast til brand i høring, og i begyndelsen af juni, regner vi også med at have den tilhørende strategi og målrettede plan for markedsføring, der vil rumme en række konkrete delopgaver indtil projekt Branding Fur slutter midt i 2012.

Til sidst lufter Thor sin skepsis overfor fremmedord. Den kan vi også have, men låneord fra andre sprog er jo ingen nyhed, og både Brand og Innovation kan findes i Gyldendals Fremmedordbog, hvor der i udgaven fra 1983 om brand blandt andet står ”varemærke”.

Om et varemærke, der er udviklet i dialog med mange Furboer, sammen med en målrettet markedsføring kan give den ønskede befolkningsfremgang og vækst, ved vi endnu ikke.

Men en stor del af Furs befolkning er vant til, at skal der ske noget nyt, så må vi selv bidrage.

Hvis vi ikke prøver, sker der ingenting.

 

Holger Lundgård og Hans Jeppesen

Fur Sogneforening 

Senest ændretMandag, 18 april 2011 22:52
Til toppen