Menu

Fur Sogneforening - referat - 16. marts 2011

 • Skrevet af 

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening d. 16.03.11

Dagsorden;

 1. Underskrift af referat, ok
 2. Meddelelser;
  a. FFF – ikke været møde endnu
  b. Ø-sammenslutningen; Generalforsamling d. 28.-29. maj, Holger og Per Arne deltager.
  c. Ø-udvalg; møde d. 6. april, pt. kun punktet vedr. badebroerne.
  d. Småøernes Aktionsgruppe har Generalforsamling og Årsmøde d. 26. -27. marts.
      Vedtaget at bestyrelsen indmeldes personligt i Ø-Lag.
      Opfordring til at alle beboer melder sig ind, det er gratis.c. LAG-Skive; Dorte orienterede, b.la. er der ydet tilskud til Fursund Lægehus kr. 284.00,-
     Yderligere information kan ses på www.lagskive.dk
 3. Fur Ø-Arena;
  Åbningsdag fredag d. 8. april kl. 15.30, udvalget mødes for at aftale konkrete aktiviteter.
  Tømme postkasse + opsyn; Holger
  Græsklipning – Dorte undersøger
  Pumpen; Lars Lykke ansvarlig
  Sponsorskilt; Holger får etableret et nyt.
 4. Hjertestarter;
  Lars Lykke har nøglen til skabet i Brugsen.
  Lars Lykke, Betina og Brian sørger for at alle 5 hjertestartere på Øen bliver registreret og der laves en samlet oversigt på øen.
 5. Branding Fur;
  Møde i styregruppen, hvor vi nærmer os selve Branding teksten. Når den er færdig, afleveres dette til Sogneforeningen, som tager stilling til det næste skridt.
  Der skal laves en markedsføringsstrategi som tydeliggør hvilke målgrupper vi skal satse på.
 6. Innovation Fur;
  Der er 3 partnere; Energi Midt, Skive Kommune og Fur Sogneforening. Se yderligere referat på www.furnyt.dk
 7. evt.
  a. Hans; Natura 2000, Nationale beskyttelsesområder i Danmark. Hans kontakter Bo Schultz.
  b. Betina; Generalforsamling i Furnyt, evt. d. 28. marts.
  c. Holger; Svanen, kan vi finde en anvendelse til kurturbåden i 3 dage i forbindelse med FurRundt?
      Holger taler med kunstforeningen m.fl.
  d. Hans Orienterede om evt. muligheder for Stenøre. Forvaltningen regner med at have et projekt  
      beskrevet til behandling i august.
  e. Betina; Salling Sport en mulighed for at få bredt nogle budskaber mere ud.

Ref. Birgit

Senest ændretMandag, 21 marts 2011 07:27
Til toppen