Logo
Udskriv denne side

Referat fra Generalforsamlingen i Fur Sogneforening d. 24.2.2011

Referat

Referat fra Generalforsamlingen i Fur Sogneforening d. 24.2.2011

 1. Valg af dirigent;
  Mildred Fog valgt.
   
 2. Bestyrelsens beretning;  
  Holger aflagde beretning, se vedlagte.
  b.la. er det snart muligt at se John Bertelsens tilflytter analyse på www.byfornyelsesdatabasen.dk
  Dette vil blive annonceret på www.furnyt.dk  så snart den er klar.
  Beretningen godkendt.
   
 3. Regnskab 2010;
  Kirsten Scheel fremlagde det reviderede regnskab. Se vedlagte. Godkendt.
   
 4. Fastsættelse af kontingent;
  Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.
  Enlige kr. 75,-  Familie kr. 150,-  Godkendt.
   
 5. Indkomne forslag;
  Ingen
   
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer;
  Betina Bugge og Per Arne Theilgård valgt uden valg.

  valg af suppleant;
  Arne Christensen valgt uden valg.
   
 7. valg af revisor;
  Anne Lise Nielsen valgt uden valg.
   
 8. evt;
  - Ole Hansen: Kommunen nedlægger fremover badebroerne, kan det være en opgave for sogneforeingen? Svar; Holger: tages op i Ø-udvalget snarest. Hans: evt. en mulighed for øens virksomheder eller/og foreninger at overtage denne post.

- Holger; vil snarest annoncere førstehjælpskurser på www.furnyt.dk

- Aleck; savner opfølgningskurser i førstehjælp.

- Fur har pt. 5 hjertestartere, fordelt på; Færgen, Dagli´ Brugsen, Damolin, Skamol og campingpladsen.

Der vil blive lavet et oversigtkort til ophæng diverse steder på øen.

 

Dirigent
Mildred Fog

05.03.2011

Senest ændretLørdag, 05 marts 2011 11:29
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.