Logo
Udskriv denne side

Fur Sogneforening - referat - 24. januar 2011

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening d. 24.1.2011

Dagsorden;

 1. underskrift af referat fra sidste møde, ok.
 2. Generalforsamling,
  Program og beretningen gennemgået.
 3. Årsregnskab gennemgået.
  Medlemsantallet er faldende ca.1/3 del, dvs. vi mangler ca. 7000,- kr.
 4. udsendelse af årsberetning;
  opkrævning af kontingent + årskort ti Fur Ø-arena medsendes.
  Holger og Edel deler ud.
 5. opstilling af to nye bestyrelsesmedlemmer;
  Der skal vælges 2 nye til bestyrelsen da Lars og Jesper genopstiller ikke.
  Drøftet
 6. opstilling af kandidat til Skive Kommunes Landsbyudvalg;
  Sogneforeningen ønsker ikke at opstille én fra Fur.
 7. Branding Fur og Innovation Fur;
  Hans redegjorde for processen, som også kan følges på www.Furnyt.dk .  Her opfordres folk til at komme med deres indlæg vedr. Fur; ”hvorfor er her godt at bo?”
  Innovation Fur; det ser ud til at projektet kommer i gang 2011. Projektleder er ansat. Der vil blive lavet en organisation, som sikre Fur repræsentation.
 8. Orientering Ø-udvalg, Holger orienterede, bla. har der været debat vedr. byggegrunde på Husvej.
  Samt sag vedr. Fur Ældrecenter.
 9. Orientering FFF;
  Birgit orienterede om den kommende hjælperfest.
  Samarbejdsudvalget FFF skal have valgt ny formand, næstformand og kasser.
 10. Orientering Branden, færge m.m.;
  udvalget vedr. forskønnelse af Branden, står stille pt. d der først skal findes en finansiering, møde vedr. dette i feb. 2011.
  Den nye færge bliver Co2 neutral.
 11. Orientering fra Ø-sammenslutningen;
  Jesper berettede fra repræsentantskabsmødet i nov. 2010.        

referent Birgit Ladefoged

{jcomments on}

Senest ├ŽndretMandag, 31 januar 2011 08:11
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.