Menu

Møde no 1. i Brandinggruppen

 • Skrevet af 

Se næste side ved at klikke på overskriften

 

          Læserne af www.furnyt.dk  opfordres til at forholde sig ikke mindst til følgende spørgsmål
          som en opfølgning til det første møde i brandinggruppen:

 1. Hvilke kategorier af tilflyttere (målgrupper for Fur-brandet) skal vi prioritere – seniorer, børnefamileier, iværksættere, mindre virksomheder m.v. ?

 2. Hvilke værdier skal prioriteres i brandet?

 3. Alle husstande er blevet kontaktet i forbindelse med ”tilflytterundersøgelsen” som ikke mindst rummer en lang liste over Fur’s stærke sider som har motiveret til tilflytning. Vi har brug for jeres synspunkter på: (i) de svagheder i Fur’s situation, som kan afskrække potentielle tilflyttere, (ii) de muligheder I ser for at fremme udviklingen af Fur og (iii) de forhold som efter jeres mening på længere sigt kan true en aktiv tilflytterstrategi

 4. Er der interesse for et borgermøde som specielt fokuserer på Fur-brandet i løbet af den planlagte 2 ugers høringsrunde i første halvdel af april?

 

 

Medlemmer af brandinggruppen.

Brandinggruppen - som har påtaget sig ansvaret for at stå for udarbejdelsen af et forslag til et Fur-brand - omfatter foreløbig 9 medlemmer: et medlem af  kommunalbestyrelsen for Skive kommune bosiddende på Fur (Elke), formanden for Fur Sogneforening (Holger) og et af de menige medlemmer i bestyrelsen (Birgit), Fur Bryghus (Per), formanden for Fur Turistforening og medlem af Fur’s fonde (Knud Erik), formanden for Styregruppen for Branding Fur (Hans), Fur-Camping (Betina), planlægningschefen i Skive kommune (Henrik Willadsen) samt Branding Fur’s konsulent i markedsfgøring (Brian Sørensen) og projektlederen for Branding Fur (Ole Poul). Projektchefen for Innovation Fur (Gitte Wad Furbo) vil blive søgt inddraget i arbejdet.  

Hvad er et brand?

Vor marketingkonsulent  introducerede  brandingbegrebet som oplæg til en fælles forståelse af brandingopgaven.  Dette indlæg samt  den efterfølgende diskussion fokuserede især på følgende emner:  Et slagkraftigt Fur- brand er en mulighed for at en lille ”spiller” som Fur for at skille sig ud i forhold til mange af de større spillere i konkurrencen om tilflyttere og investeringer. Man kan ikke købe sig til et brand som kun kan blive effektivt, hvis det er bakket op af et ”stærkt” ejerskab.

Derfor er det afgørende, at Brandinggruppen støtter udviklingen af et solidt partnerskab med furboerne. Fur-brandet må tage udgangspunkt i lokalsamfundets virkelighed for at være troværdigt og bæredygtigt. Brandet skal være originalt, troværdigt og fokuseret på de målgrupper, vi ønsker at tiltrække. Vi må stræbe mod en balance mellem bløde livsstilsværdier og de andre værdier som kan inspirere til at investere på Fur. Det tager tid før et brand har bidt sig fast og interessen for brandet  ”breder sig som ringe i vandet” og vi må forvente, at brandet må opfriskes efter behov. F.eks. har Skive kommune udviklet en turistpolitik og en erhvervspolitik hvis resultater senere kan komme til at påvirke Fur-brandet. Fur-brandet skal blive omdrejningspunktet i  vor markedsføring af Fur og må hen ad vejen krydres med gode historier.

Hvordan arbejder Brandinggruppen?

Brandinggruppen må analysere Fur’s stærke og svage sider såvel som de muligheder og trusler som er en del af øens virkelighed i forsøget på at tiltrække tilflyttere og investeringer. Gruppen enedes om, at brandingarbejdet baseres påen tilpasset SWOT analyse som er relevant for en brandingproces for et afgrænset geografisk område, der som Fur satser på at tiltrække tilflyttere og erhvervsinvesteringer.

Brandinggruppen erkendte, at der er en nær sammenhæng mellem det kommende ”Fur-brand”, Fur’s ”markedsføringsstrategi” og øens ”tilflytterstrategi”. Fur-brandet bliver kernen i vor markedsføringsstrategi som igen er en vigtig del af strategien for at skaffe tilflyttere og investeringer til Fur d.v.s. for tilflytterstrategien. Brandet er således omdrejningspunktet i arbejdet med en mere fokuseret og effektiv promovering af Fur.

Branding arbejdet vil som et biprodukt også tegne et billedet af vort ø-samfunds nuværende svagheder som tilflytterområde og de trusler som vor tilflytterstrategi må være parat til at konfrontere. Dette samlede billede af Fur’s virkelighed vil være et godt udgangspunkt for at skitsere en udviklingsplan for Fur som Sogneforeningen og Branding Fur kan arbejde videre med sammen med de partnere, som har en interesse i at bidrage til øens langsigtede udvikling. Dette netværk omfatter ikke mindst Skive kommune, Region Midtjylland, EnergiMidt, Fur’s fonde samt diverse eksterne financieringsmuligheder.

Emner i den indledende diskussion om Fur-brandet

 • udgangspunktet for Fur-brandet er vort allerede landskendte image som ”Danmarks smukkeste ø”placeret  midt i Limfjorden og som bl.a. inkluderer moleret, vort museum og Danmarks ”måske” bedste øl

 • Fur er en kombination af natur, ro og fred og et velfungerende ø-samfund med mange tilbud indenfor et meget begrænset område (23 km2) og med en stor social sammenhængskraft (mere end 25 foreninger)

 • Fur har et alsidigt erhvervsliv med mange arbejdspladser hvilket er helt enestående for en mindre ø

 • Fur’s ø-status kombineret med Danmarks bedste og billigste færge som er vor livline til omverdenen

 • brandet må være relevant for de potentielle tilflyttere (vi har bl.a. 180.000 årlige besøgende)

 • et godt Fur-brand er en kombination af de bløde værdier og værdier som applerer til at investere i Fur

 • Innovation Fur kommer fremover til at præge Fur’s renomme i omverdenen og må ses som en chance for at lave et unikt Fur-brand, men ”high tech.” må ikke fortrænge de ”bløde værdier” i vor selvopfattelse og i vor markedsføring

 • at der vil være en lange vej før vi har et vel indkørt Fur-brand kan illustreres ved, at selv mange indbyggere i Skive kommune har et meget begrænset kendskab til Fur.

 

Hvad er tidsplanen for Brandinggruppens arbejde?

Endelig diskuteredes tidsplanen for designprocessen. Der var tilslutning til den udsendte mødeplan som dækker perioden fra 10.1 til 28.4 hvor gruppens forslag til Fur-brand fremsendes til Sogneforeningen til endelig godkendelse. Der var forståelse for, at det var en meget stram tidsplan som  primært er begrundet med,  at Branding Fur - når branding-arbejdet er afsluttet - kun har en restlevetid på godt 1 år.  Det forudses,  at nogle få af gruppens medlemmer på grund af andre forpligtigelser vil være fraværende på enkelte møder.

Fur’s befolkning vil blive en partner i udviklingen af Fur-brandet

Brandinggruppen ser frem til aktivt partnerskab med Fur’s befolkning som bl.a. vil omfatte:

 1. Kommentarer til resultaterne af de enkelte møder i brandinggruppen som lægges ud på www.furnyt.dk med en opfordring til læserne om at kommentere. For at stimulere til diskussion udarbejdes der hver gang nogle spørgsmål som læserne bedes forholde sig til (se ovenfor under punkt 1.)

 2. det foreløbige resultat af gruppens arbejde vil blive forelagt til diskussion på Sogneforeningens generalforsamling den  24.2

 3. forslaget til Fur-brandet vil blive lagt ud i en 2 ugers høringsrunde fra 1-15.4.  

 4. alle Furboere er naturligvis velkommen til at kontakte brandinggruppens medlemmer direkte med gode ideer.

 

Ole Poul 12.1 2011

 

{jcomments on}

Senest ændretSøndag, 16 januar 2011 06:32
Til toppen