Menu

Tilblivelsen af det første Fur-brand trin for trin

  • Skrevet af 

”Jo flere der deltager i processen, jo bedre bliver resultatet, og alle læsere opfordres til at kommentere undervejs”

”Jo flere der deltager i processen, jo bedre bliver resultatet, og alle læsere opfordres til at kommentere undervejs”. 

Sogneforeningen og Branding Fur har nedsat en ”Brandinggruppe” som skal udvikle et Fur-brand, som kan sikre en mere målrettet og effektiv markedsføring af Fur. Medlemmerne er gruppen er: Elke Mølgaard, Birgit Ladefoged, Holger Lundgaard, Hans Jeppesen, Betina Bugge, Henrik Willadsen (Skive kommune), Knud Erik Lykke, Brian Sørensen (Branding Fur’s marketingkonsulent) og Ole Poul Hansen samt en repræsentant for Fur’s virksomheder som endnu ikke er nomineret.

Nedenfor ser I  de 7 trin som er involveret i at finde frem til det Fur-brand som kan blive omdrejningspunktet i den fremtidige markedsføring af Fur. En af forudsætningerne for et godt brand er, at så mange som muligt efterfølgende bakker brandet op. Derfor har vi brug for furboernes kommentarer til resultaterne af de enkelte trin i arbejdsprocessen som kan sammenlignes med brikkerne i et puslespil. Vi har angivet de omtrentlige dator hvor www.furnyt.dk vil bringe resultaterne af de enkelte trin i arbejdet.

Med venlig hilsen
Ole Poul Hansen
Projektleder Branding Fur.

 

 

MØDE 1. I BRANDINGGRUPPEN - HVAD ER BRANDING, HVORDAN ARBEJDER VI OG TIDSPLAN?

Fur-brandet skal fokusere på de temaer, som kan styrke markedsføringen af Fur i konkurrencen om tilflyttere og investeringer. Det er omdrejningspunktet i en tilflytterstrategi og ikke bare et slogan. Ikke mindst furboerne, øens virksomheder og organisationer samt Skive kommune skal føle, at Fur-brandet kan gøre en forskel. På det første møde skal vi skabe en fælles forståelse for, hvad et godt brand er, og beslutte hvorledes vi når frem det rigtige brand.

Du kan læse og kommentere resultatet af 1. møde i www.furnyt.dk  fra o. 12.1

 

VIRKSOMHEDSKONSULTATION

Konsultationen finder sted i Damolins lokaler. Et udvalg af Fur’s virksomheder og Innovation Fur deltager for at vi kan finde frem til, hvilke temaer erhvervslivet mener skal med i et slagkraftigt Fur-brand. Vi skal sammen analysere Fur’s stærke og svage sider ud fra et virksomhedssynspunkt og mulighederne for at tiltrække flere investeringer og virksomheder.

Du kan læse og kommentere resultatet af konsultationen i www.furnyt.dk fra o. 14.1

 

MØDE 2. I BRANDINGGRUPPEN – HVAD MENER TILFLYTTERNE OM VOR KULTUR OG IDENTITET

Tilflytterundersøgelsen har identificeret de sider af livet på Fur som  i særlig grad motiverer til tilflytning. Fur’s stærke sider - som vil indgå med stor vægt i Fur-brandet - omfatter ikke mindst: roen og fraværet af stress, tryghed i fællesskabet og kontakten til befolkningen, fjorden og  øens særlige herlighedsværdier og  de stærke  kulturelle værdier. Det er i langt mindre grad jobmulighederne, som har været udslagsgivende for tilflytning på trods af at flertallet af de ”ægte” tilflyttere befandt sig i den arbejdsdygtige alder.

Du kan læse og  kommentere resultatet af 2. møde i www.furnyt.dk fra o. 16.1  

 

FOKUSGRUPPE OM KULTUR OG IDENTITET

7-8 tilflyttere - herunder en kunstner og en iværksætter, og også en fraflytter - skal endevende ikke blot Fur’s stærke sider men også øens svagheder og de trusler, som stiller sig i vejen for en forstærket tilflytning.

Du kan læse og kommentere resultatet af fokusgruppens arbejde fra o. 29.1

 

MØDE 3: HVAD MENER OMVERDENEN OM OS?

Et realistisk billede af omverdenens meninger her og nu om Fur’s stærke og svage sider er en af forudsætningerne for, at vi kan markedsføre Fur målrettet. Derfor vil vi analysere de mange besvarelser i sommerens besøgsundersøgelse i færgekøen, som vi vil supplere med en medieanalyse fra ”infomedia”.

Du kan læse ogkommentere resultatet af 4. møde i www.furnyt.dk  fra o. 15.2 .

 

MØDE 4. VI DRAGER KONKLUSIONERNE  OM FUR’S MULIGHEDER SOM TILFLYTTERØ

På baggrund af de første fem møder prøver vi at tegne et klart billede af Fur’s stærke og svage sider som tilflytterø, og af de muligheder der består for at udvikle øens tiltrækningskraft. Dette møde vil derfor også kunne skitsere konturerne af en fremtidig handlingsplan. for at følge op omkring Fur’s videre udvikling.  kommentere resultatet af 4. møde i www.furnyt.dk  fra o. 22.2

 

MØDE 5. VI UDARBEJDER EN SKITSE TIL FUR-BRANDET

Fur brandet skal være spændene og originalt, få Fur til at skille sig ud fra mængden i konkurrencen om tilflyttere og investeringer og tillige være troværdigt. På dette møde er Fur-brandet virkelig på tegnebordet. Vi overvejer at teste skitsen på nogle af de mange besøgende som gav tilladelse til at vi kontakter dem på e-mail når vi havde nyheder om Fur.

Du kan læse ogkommentere resultatet af 5. møde i www.furnyt.dk  fra o. 20.3 –vi behøver dine ideer.

 

Møde 6. FORSLAG TIL FUR-BRANDET

Nu færdiggøres arbejdet med forslaget til det Fur-Brand, som fremover skal bruges til en slagkraftig markedsføring af Fur. Brandet vil blive testet i en høringsrunde hvor ikke mindst furboere, Fur’s foreninger, erhvervslivet og Skive kommune får mulighed for at kommentere forslaget inden det søsættes.

Du kan læse og kommentere hele  forslaget til Fur-Brandet i høringsrunden fra 1 – 15.4

10.01.2011
www.furnyt.dk

Til toppen