Menu

Generalforsamling i Centerklubben

  • Skrevet af 

Mandag eftermiddag d. 15. nov. havde vi den årlige generalforsamling i Centerklubben. Formanden Helga Vester indledte med at byde forsamlingen velkommen, og dernæst blev Grethe Poulsen valgt som ordstyrer, og det første punkt var præsentation af den nye leder af ældrecenteret Dorris Bisgård, som vi så for første gang iblandt os

Mandag eftermiddag d. 15. nov. havde vi den årlige generalforsamling i Centerklubben.

Formanden Helga Vester indledte med at byde forsamlingen velkommen, og dernæst blev Grethe Poulsen valgt som ordstyrer, og det første punkt var præsentation af den nye leder af ældrecenteret Dorris Bisgård, som vi så for første gang iblandt os.

Derefter aflagde formanden sin beretning, og fortalte om de mange velbesøgte arrangementer, der havde fundet sted i det forløbne år.
Herefter oplæste kassereren Else Odgård et meget flot årsregnskab, som de fik stor ros for.

Det næste punkt var valg til bestyrelsen: Karen Margrethe Madsen var på valg og blev genvalgt, mens formanden Helga Vester ønskede at udtræde efter 22 år på posten, nyvalgt blev Elly Poulsen, mens de 2 suppleanter Helga Pedersen og Maja Jacobsen modtog genvalg.

Det sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, og her fremkom Villy Pedersen med et forslag om at opsætte en hjertestarter på ældrecenteret, og det blev modtaget som en meget god ide, som der vil blive arbejdet videre på.

Grethe Poulsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
 
Herefter fik vi kaffe med kringle og æblekage, inden vi fortsatte med bankospil med en masse flotte gevinster, og jeg der ellers aldrig plejer at have held i spil drog af med hele 3 gevinster.

Eftermiddagen sluttede med hyldest og tak til Helga Vester for sine 22 år som formand for centerklubben.

28.11.2010
Erik Th. Nielsen
 

Senest ændretTirsdag, 30 november 2010 17:53
Til toppen