Menu

FFF - referat - 3. november 2010

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra FFF møde d. 3. november 2010

Deltagere; Spejder; Mona og Berit. Læseforeningen; Birte. Bådlaug; Olly. Museum; Gunnar, Kirsten S som kasser. Sogneforeningen; Birgit (referent)
Afbud fra John B. Kirsten H
Ikke repræsenteret; Tennis og ”Kom og være med”.

Dagsorden;
1. Regnskab for Fur Rundt, regnskabet omdelt og gennemgået.

2. Evaluering af Limfjorden rundt;
Mere telt næste år, folk sidder for tæt. Evt. musikken mere midt i teltet.
Regnskabet gennemgået og omdelt, ikke så stort et overskud.

3. Koncert;
Ikke været muligt at finde dato og solister indtil nu. Konceret forventes i 2011.

4. Hjælperfest; d. 22. januar 2011.
Ikke alle foreninger har tilbagemeldinger fra deres forening vedr. arrangeringen af festen. Så derfor meldte Berit Holmboe sig som ansvarlig med hjælp af Lars Lykke fra Sogneforeningen, Lisbeth og Helle fra Læseforeningen. Der er brug for flere, så kontakt venligst Berit 97593182, når I har fundet folk.
Bryghuset sponsorere øl til festen.

5. Mobilscene;
Der er søgt penge til mobilscene og Leif Winter vil være behjælpelig med at indkøbe.
Planen er at den kan tages i brug til Muslingedagen 2011.

6. Evt.
- Efter alle generalforsamlinger skal vi have valgt ny Formand, næstformand og kasser i FFF.

- Spejderne holder ikke julestue i år, men går med i den fælles julestue til Åben Ø arrangementet.

Forespørgsel fra Skive Kommune, om vi vil ha Kulturbåden til næste sæson – Olly ikke givet svar endnu, da der er flere usikkerheder forbundet med dette.

Til toppen