Logo
Udskriv denne side

Fur Sogneforening - referat - 14. oktober 2010

Referat

Fur Sogneforening – referat - 14. oktober 2010
Afbud; Dorte Christensen.

Dagsorden;

1. Underskrift af referat fra sidste møde.

2. Økonomi;
Gennemgået, enighed om at få Branding budgettet ud af Sogneforeningens regnskab. Hans sørger for det nødvendige.

3. Ø-arena;
- budgettet gennemgået. Vi skal løbende have udskrevet listen over indbetalinger, specielt på årskortene, så vi kan tjekke de aktives betaling. Evt. brug af netbank til indbetalinger af årskort.
- Lars kontakter Jebjerg Plantehandel vedr. de lovede udbedringer af græsplænen og bekæmpelse af ukrudt.

4. FFF; Birgit orienterede om veloverstået træskibssejlads. Møde i FFF d. 3. november vedr. de fremtidige aktiviteter, bl. a. hjælperfesten først i det nye år.

5. ø-udvalg;
næste møde d. 16. november. Evt. punkt vedr.  salg af grundene på husvej

6. Ø-sammenslutningen;
Repræsentantskabsmøde d. 5.-6. nov. Jesper deltager evt. også Holger.

7. Branding Fur;
- Aktiviteter pt.; John Bertelsen har lavet husstands rundspørge. Forventet rapport jan 11.
- spørgeskemaundersøgelsen i sommer har været en succes.
- kursus i Medietræning er påbegyndt. 
- Innovation Fur i samarbejde med Energi Midt skal gerne gavne bolig, erhverv og fritid for den enkelte furbo. Drøftet situationen og ser frem til borgermødet d. 27.10.2010. Fur Sogneforening påtager sig ansvaret for at sikre Furboernes repræsentation i projektet.

8. Generalforsamling d. 24. februar 2011. Holger kontakter kroen. Drøftet forskellige ideer til foredragsholder. Holger kontakter.
Vi vil igangsætte en konkurrence vedr. tegning af et logo til Fur Sogneforening. Birgit udarbejder en konkurrencetekst.

9. Den gamle Fur Færge Stenøre;
Sogneforeningen ligger navn til undersøgelse vedr. bevarelse og fremtidig aktivitet af færgen. Et evt. bevaringsprojekt.

10. evt.;
Det nye lægehus på Branden er ude i licitation pt. Samtidig har regeringen netop vedtaget en akutaftale, som betyder at der er penge at søge til netop etableringen af sundhedshuse i de tyndt befolkede områder.

Referent
Birgit Ladefoged

Senest ændretLørdag, 26 juli 2014 11:20
furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.