Menu

Da Fur fik sin campingplads m. avisudklip

  • Skrevet af 

Pinsemorgen den 2. Juni 1963 vågnede Furboerne op til, at øen var blevet forøget med en campingplads og en restaurant. Et tidligere husmandsbrug på Furs nordvestligste hjørne var blevet ombygget vinteren igennem

Pinsemorgen den 2. Juni 1963 vågnede Furboerne op til, at øen var blevet forøget med en campingplads og en restaurant. Et tidligere husmandsbrug på Furs nordvestligste hjørne var blevet ombygget vinteren igennem.

Hovedkræfterne bag projektet var Åse og Anders Andersen, der drev et lille landbrug på naboejendommen. Campingpladsen lå ved en lille kilde, der hedder Råkilde og tog efterhånden navn derefter. Der samme gjorde Anders, der siden i daglig tale på Fur gik under navnet Anders "Råkilde". En kort tid var en bror af Anders også med i projektet, men efter et år var ægteparret ene om det.

Her godt 37 år senere sidder FurNyts udsendte ved køkkenbordet i et hus på Harvarp Odde på Fur og kigger i de gamle scrapbøger fra dengang, Fur fik sin campingplads.

Skive Folkeblad skrev dengang, at det kunne undre, at Fur ikke for længst havde fået en campingplads med den øgede tilstrømning af turister, der var sket de senere år og at sognerådet sikkert inden længe skulle i gang med at udvide færgeplanen. En artikel i Ålborg Stiftstidende roser i høje toner det arbejde, der er lagt i pladsen. Det stærkt skrånende terræn er blevet planeret i "fire brede terrasser, hver med sin pragtfulde udsigt over fjorden og den frodige ø." Artiklen slutter med at fortælle, at Furs Campingplads er blevet optaget i de officielle liste med to stjerner. "Længere strækker man sig aldrig til en debuterende plads. Det sjældne er, at den i virkeligheden er tre-stjernet fra fødslen."

Selvom det begyndte over al forventning, så gik der alligevel et par år, inden der var overskud, mindes Anders, da vi sidder over kaffen og snakker om tiden. Derfor havde han de første år også stadig sit landbrug ved siden af. Turisterne strømmede til. Restaurationen, der var indrettet i enden af den gamle ladebygning, blev for lille og behovet opstod for en stor sal. En spiritusbevilling manglede dog, fortæller han. Tre gange afslog Fur Sogneråd at give den, men da Fur blev en del af Sundsøre storkommune gik sagen igennem.

Med campingpladsen blev der skabt et omdrejningspunkt på den nordlige del af øen. Hver sommer blev der arrangeret en fodboldkamp mellem campisternes og øens oldboyshold. Anders har stadig pokalen, der blev kæmpet om. I scrapbogen ses, at et år gik det helt galt for furboerne, idet de tabte 9-0 til campisterne. Kampen var en del af en årlig sommerfest på Fur. Aviser beretter, at "festen indledtes tirsdag aften med vogntog ned over øen. Først kom to unge piger til hest, derefter blomstersmykkede traktorer med campisternes børn. …". Da vogntoget nærmede sig Debel, holdt sagnskikkelsen Rødstensmanden i hulvejen ved Bakkegården. Rødstensmanden sad med den store sølvpokal, der skulle overrækkes det sejrende hold.

Efter kampen, der fandt sted på sportspladsen ved skolen, drog optoget tilbage til campingpladsen, hvor der ventede kaffe og æbleskiver. I løbet af aftenen blev salen ryddet og der blev arrangeret lege med børnene, ligesom der blev udråbt et leve for det populære værtspar. Aftenen sluttede med en svingom. Der var der god plads til, for efter ni år var det tidligere husmandssted blevet udvidet med en stor sal, hvor der kunne dækkes op til 150 spisende gæster.

Næste sommer gik det dog ifølge udklippene bedre med fodbolden set med furboernes øjne, for da blev resultatet 4-4 og pokalen blev derfor stående på Råkilde. I det hele taget blev der gjort meget, for at skabe noget for turisterne. Således blev der hvert år kåret årets turistpar på Fur ved en stor fest på Råkilde. Parret blev fundet ved lodtrækning blandt numrene på pladsens telte. Et år var det et ægtepar fra Skive der vandt, et andet år et par fra Norge, der var på bryllupsrejse.

Succesen betød, at arbejdsbyrden voksede eksplosivt. Bygningen af festsalen gjorde, at sæsonen nu blev hele året og i midten af 1970-erne følte Anders og Åse, at nye kræfter måtte til. Pladsen blev derfor sat til salg. Det rygtedes og eftersom Råkilde Campingplads var blevet en vigtig del af øens turistliv, så frygtede borgmesteren for Sundsøre Kommune, at pladsen skulle blive solgt til en privat, der blot ville lukke den og bruge den som sommerbolig.

Derfor endte det med at Staten med kommunens mellemkomst i 1976 købte pladsen. Det skete for at "sikre almene rekreative interesser og bevaring af et stykke særpræget natur."

Med statens overtagelse kom Råkilde Camping ind i en turbulent periode med skiftende forpagtere, hvoraf mange kun blev der kort tid.

I 1996 kunne følgende læses i Annonce Bladet:

Borgermødet den 23. januar 1996 på Regitzesminde.

Skal Råkilde Sælges til en privat?

Skal vi sælge ud af Fur´s naturperler?

Hvad kan vi Furboere gøre?

Mød op og kom med ideer til en løsning!

Sogneforeningen byder på kaffe og kringle

60 personer var til stede ved mødet og det endte med, at Fur Udviklingsselskab forpagtede campingpladsen af Staten for en 20-årig periode. I 2006 købte Udviklingsselskabet campingpladsen af staten og i 2010 har Fur Camping - Råkilde Lejrskole gennemgået en større renovering, så fremtiden med forpagterparret Brian Sørensen og Betina Bugge igen ser lys ud.

Minder er der mange af. Egentlig ville Anders, der er født på Fur have været uddannet som skovfoged, men i stedet blev han landmand og siden campingmand. Efter at Anders og Åse solgte campingpladsen blev han nogle år ansat ved Feldborg Skovdistrikt med arbejdsplads på Fur. For nogle år siden mistede han Åse og bor nu alene i et hus på Harvarp Odde.

19.10.2010
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


 

Senest ændretSøndag, 24 oktober 2010 07:03
Til toppen