Menu

FFF - referat - 11. august 2010

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra FFF møde den 11.08.2010

Til stede; Bådlaug; Olly og Kirsten H. Spejder; Mette og Berit. Tennis; Peter. Museum; Kirsten og John B. Sogneforeningen; Birgit. (referent)

Afbud fra læseforeningen og ”Kom og vær med”.

Dagsorden;

1. Evaluering af Fur Rundt 2010:
- ca. overskud på 43.000,- kr.
- godt med pølsehorn, mindre sandwich næste år.
- Der blev hentet for lidt proviant i Brugsen. Opfølgening på dette til næste år. Evt. en person  
   Brugsen.
- Pladsmand et ”Must”
- Der skal trykkes et tydeligere kort, gerne på trykkeri + startkort og Fur Pas. John B undersøger pris.
- Kulturbåden; der er indsendt en konstruktiv evaluering til kommunen
- Vi skal sikre at alle får et hjælperbrev inden arrangementet.
- Husk en samlet ”morgenmadskasse”  i forsamlingshuset.
- Boder skal samles ind/væk når arrangementer slutter, (blæste omkuld i år)
- Når FFF afholder arrangementer er boder fremover gratis at låne.

2. Limfjorden Rundt.
- Mad fra Chili John. 3x3 personer til udlevering af mad.
- Der bliver musik om eftermiddagen.
- Olly og Birgit laver arbejdsplan onsdag d. 18.8. Husk at melde ind inden, hvem der kan hjælpe fra de
  forskellige foreninger. Der skal bruges;
  Torsdag d.. 16.9 kl. 16- 2 personer fra hver forening
  Fredag d. 17.9 nat kl. 24 – 1 fra hver forening.
  Lørdag d. 18.9. kl. 10 – 2 personer fra hver forening

3. Koncert 2010;
ikke planlagt nøjagtig pt. kommer snart.

4. Næste møde torsdag d. 14. oktober 2010

Til toppen