Menu

Fur Sogneforening - referat - 7. august 2010

  • Skrevet af 

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening d. 7. august 2010

Dagsorden;

1. Underskrift af sidste referat. Ok.

2. Branding Fur; Hans orienterede, bla. er John Bertelsen i gang med at interviewe til og fraflyttere på Fur. Forventet færdig til jul.
Besøgsundersøgelse; ca. 60 % besvarelser på de uddelte spørgeskemaer. Hvoraf ca. 200 ønsker at få yderligere nyheder fra Fur.

3. Ø-udvalgsmøde d. 11.8.2010;
Forslag til dagsordenen; Cykelsti på sundevej gøres bredere. Ryddes for sne om vinteren.
forslag om ø-priser i Skoledistrikt ”Fursundskole”. Priser på Husvej. Gadebelysning på Husvej.
Nedrivningshuse.

4. Fur Ø-arena;
Brugt flittigt i år. Der skal flere skilte op der viser vej til stedet.
Til næste sæson kunne det være en god ide at få sat nogle ”klubber”/interessegrupper i gang til de forskellige aktiviteter.
Ny ”ukrudtsmand”  til næste år.

5. Højskoledag; Birgit orienterede. Annonce i Annoncebladet. Pt. ca. 40 tilmeldte.

6. FFF;
kort orientering, da der ikke har været møde for nylig.

7. Årlig dag for potientelle tilflyttere; Drøftet.

8. evt.
a. 1. hjælpskurser evt. 2 stk. i efteråret. Holger arrangerer.
b. ide om et kursusprogram for Fur via LOF.

9. Næste møde d. 13. 10 2010 hos Jesper.
punkt; hvorledes ændre vi opkrævningsmetoden for medlemsbetaling.

Ref. Birgit Ladefoged

Senest ændretLørdag, 26 juli 2014 11:21
Til toppen