Menu

Udbud af grunde på Husvej

  • Skrevet af 

På det næste møde i Skive Kommunes økonomiudvalg skal der tages stilling til en indstilling om, "at grundene på Husvej på Fur udbydes til salg til højeste pris - og at der i udbuddet tages forbehold for, at kommunen kan forkaste alle bud.

Fra Dagsorden 24-08-2010 (Økonomiudvalget i Skive Kommune) bringer vi følgende:

33.  UDBUD AF GRUNDE PÅ HUSVEJ                                                                   

Sagsnr. 779-2010-33406      Dok.nr. 779-2010-220983                     
Sagsbeh. Lone Knudsen                                                                                        ÅBENT
 
FORVENTET SAGSGANG
Økonomiudvalget pt.
 
INDSTILLING
Det indstilles
-at grundene på Husvej på Fur udbydes til salg til højeste pris
-at der i udbuddet tages forbehold for, at kommunen kan forkaste alle bud.
 
SAGSFREMSTILLING
 
Øudvalget har i sit møde den 12. august drøftet de foreløbige resultater af en undersøgelse, som Fur Branding har igangsat omkring interessen for Fur, som i de senere år har været stigende.  Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet, men der har indtil videre blandt svarende været mellem 150 og 200, der viser positiv interesse for at høre mere om mulighederne for at bosætte sig på Fur.
 
Det er Øudvalgets opfattelse, at der bør være gode muligheder for at kunne bosætte sig Fur og herunder, at der er attraktive og billige byggegrunde til salg. De kommunale byggegrunde på Husvej er velbeliggende og flere af dem er udsigtsgrunde.  Ø-udvalget foreslår, at disse grunde bliver udbudt til salg til højeste pris for at gøre det mere attraktivt at bygge hus på Fur.
 
Skive Kommune har udbudt 14 grunde til  salg på Husvej, Fur. Prisen er fastsat til 150,  200 eller 300 kr pr m2 afhængigt af beliggenhed og mulighederne for udsigt.
 
Byrådssekretariatet bemærker, at kommunen skal sælge byggegrunde til markedspris. Som udgangspunkt må kommunen ikke sælge til under den pris, som det har kostet at erhverve og byggemodne grundene. Byggegrundene er byggemodnet, førend kommunesammenlægningen, og der har ikke i de senere år været særlig interesse for grundene. Med virkning fra 1. januar 2011 vil salg af kommunale byggegrunde blive pålignet moms.
 
JURA (herunder lovgrundlag)
Kommunalfuldmagten
 
ØKONOMI
Salgsindtægter vil tilgå kontoen for grundsalg.

Senest ændretLørdag, 21 august 2010 14:52
Til toppen