Menu
I dag
Vis kommende begivenheder
Foregående måned Foregående dag
Næste dag Næste måned
Download som iCal-fil
Generalforsamling i Fursund Turistforening
Tirsdag, 16. Marts 2021, 19:00
Hits : 59
af Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fursund Turistforening indkalder til generalforsamling
tirsdag den 16. marts kl. 19.00 på Fur Færgekro, Stenøre 8, 7884 Fur.

Vi følger sundhedsmyndigernes gældende anbefalinger omkring afvikling af generalforsamlinger.

Hvis generalforsamlingen kan afholdes fysisk, vil den finde sted på Fur Færgekro. Såfremt et evtl. forsamlingstilbud overstiges ud fra antal tilmeldte – eller andre forhold gør, at generalforsamlingen ikke må gennemføres fysisk, vil den blive afholdt elektronisk, og et link vil efterfølgende blive udsendt til de tilmeldte deltagere.

Derfor kræver deltagelse tilmelding på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  senest den 8.marts – uanset om den vil blive afholdt fysisk eller digital.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.
 3. Orientering vedr. turistkontorets aktiviteter i det forløbne år.
 4. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og budget.
 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag fremsat af bestyrelsen og foreningens medlemmer.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for en 2-årig periode) + 2 suppleanter.
  • På valg til bestyrelsen er:
   • Ea Fuur (modtager ikke genvalg)
   • Jørgen Christiansen (modtager ikke genvalg)
   • Brian Sørensen Bugge (modtager ikke genvalg)
  • På valg som suppleant er:
   • Anette Gaden (modtager genvalg)
 8. Valg af 1 revisor (for en 2-årig periode) + 1 revisorsuppleant.
  • På valg er som revisor er:
   • Anne Lise Haagen (modtager genvalg)
  • På valg som revisor suppleant er:
   • Lisbeth Klode (modtager genvalg)
 9. Eventuelt

 

Stk. 2: Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Kontingent for støttemedlemmer kr. 100,- skal være indbetalt inden generalforsamlingens afholdelse på konto 8510-0007224893. Husk at oplyse navn.

På bestyrelsens vegne

Brian Bugge Sørensen

Sted Fur Færgekro - eller digital